تعبیر خواب افتادن مژه، دیدن مژه در خواب

مژه های بلند در خواب

تعبیر خواب افتادن مژه از چشم راست

تعبیر خواب مژه بلند ابن سیرین

تعبیر خواب مژه مصنوعی

تعبیر خواب مژه های بلند و پرپشت

تعبیر خواب مژه های بلند و پرپشت ابن سیرین

تعبیر افتادن مژه در خواب ابن سیرین

تعبیر کوتاه کردن مژه در خواب چیست؟

هرکس در خواب ببیند مژه هایش می ریزد، بیانگر از بین رفتن دین و اشتغال به دنیاست، پس احتیاط و بازگشت به درگاه خدا و توبه از گناهان، مژه ها در خواب بیانگر حال دینی بیننده است.

هر کس در خواب ببیند که مژه هایش را می کند، دشمن او را در دینش نصیحت می کند و به دستور دین خود پایبند است و از هدایت پیروی می کند.

تعبیر خواب ریزش مو – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=Aq_HWHrP6HA

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا