تعبیر خواب بازار، معنی خرید در خواب

تعبیر خواب بازار برای مجردها

بازار در خواب برای یک زن متاهل

تعبیر خواب بازار برای دختر

تعبیر خواب بازار برای زن باردار

رفتن به بازار در خواب

تعبیر خواب خرید در بازار پوشاک

بازار در خواب برای یک دختر

تعبیر خواب لباس بازار برای ابن سیرین

چشم اندازی از ورود به بازار در رویا

اگر در خواب دیدید که وارد بازاری پر از جمعیت می شوید، تعبیر آن از اعمال بسیار خوب شما در خواب است.

اما اگر در خواب دیدید که بازار را ترک می کنید در حالت تنهایی و شاید فقر به سر می برید، ورود به بازار در خواب بهتر از خروج از آن است، بازار لباس در خواب و رویا

اگر در خواب ببینی که برای فروش وارد بازار پوشاک می شوی، نگرانی های زیادی را به دوش می کشی و اگر در خواب ببینی که لباس نو می خرید، به این معناست که شغل یا ترفیع پیدا می کنی… و بازار لباس در خواب نمادی از نیکوکاری است بازار طلا و جواهرات در خواب

بازار طلا در خواب نماد رذیلت است برای مرد ممکن است کار زشتی انجام دهد و زن عفت است و هر کس خود را در بازار طلا ببیند جواهر بخرد عفت و وقار خود را حفظ می کند و زنی که در بازار طلا چیزی می فروشد ممکن است در بدنش زیاده روی کند، بازار طلا برای زن باردار برای او و شوهرش و فرزندانش فخر و مباهات است.

بازار سبزی و غلات و گوشت در خواب

رفتن به بازار برای خرید سبزی و میوه با ما افزایش معیشت، فرزند یا بهبودی از بیماری است، در مورد خرید گوشت از بازار، به رنج و جدایی تعبیر می شود، در بسیاری از موارد خرید گوشت از بازار است. در خواب نمادی از ناامیدی و شکست است.

بازار عطر در خواب

بازار عطر در خواب برای زن عفت است و حاجت او را برآورده می کند و مرد را مذمت می کند و راه طاعت را می پیماید زن باردار در بازار عطر یعنی آرامش و خوبی ها دختری که ندارد با این حال متاهل و خود را در بازار عطر می بیند ممکن است با جوانی خوش قیافه آشنا شود و خلقت.

بورس یا بازار سهام در خواب

اگر در خواب ببینید که در بازار بورس سفته بازی می کنید، چیز بزرگی را خراب می کنید یا برای سفری آماده می شوید که در آن سودی حاصل می شود تعبیر خواب خرید و فروش در بازار خرید از بازار در رویا نماد عشق، محبت و بخشش است، در حالی که فروش در بازار در خواب نماد فقر، بیماری و نادانی است.

تعبیر بازار در خواب – یوتیوب

هر که در خواب بازار یا دکان ببیند، دلالت بر جنگ دارد، زیرا جنگ میدان سود و زیان مخالفان است حج و هر کس بازار را در خواب ببیند، بیانگر آن چیزی است که فروخته می شود. اگر بازار گوشت را ببیند، خواب نشانگر جنگ است، اما اگر بازار جواهرات باشد، خواب بیانگر مجالس ذکر است، در هر کالایی پیروز شد و در واقع در جنگ و جهاد بود. راه خدا به او شهادت داده نمی شود و ممکن است مخرج را تصرف کند، از بازارش یا از خرید و فروش آن دزدی می کند و اگر در راه خدا جهاد کند عصبانی می شود، در بازار فوران می کند. مردم در بازار یا اطراف آن خیر و برکت و روزی می گیرند و هر که در خواب ببیند که مردم و زائرین بازار و خریداران خواب آلودند یا ببیند که درهای دکان یا دکان بسته است یا عنکبوت با طناب بر در دکان یا دکان بافته شده است معنی. از رویا این است که چیزهایی که در آن مکان فروخته می شود فاسد و خراب باشد یا مردم دچار فقر و تنگدستی شوند و هر کس در خواب ببیند که بازار از چیزی به چیز دیگر منتقل شده است، رؤیت نشان می دهد که بازار به چه چیزی رفته است. چه خوب باشد و چه بد، صاحب آن سود است، پس هر که درب دکان ها یا دکان ها را بسته ببیند، صاحبشان می میرد و یادشان می رود، و اگر درها باز و پر از مردم باشد. پس این رزق و خیر است و خداوند متعال بالاتر و بزرگتر و داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا