تعبیر خواب سرما و برف دیدن برف در خواب

تعبیر خواب برف سفید برای ابن سیرین

تعبیر خواب برف برای افراد مجرد

تعبیر خواب برف برای زن باردار

تعبیر خواب راه رفتن روی برف

خواب دیدن برف که زمین را پوشانده است

تعبیر خواب خوردن برف

تعبیر خواب برف در تابستان

تعبیر برف در خواب امام صادق علیه السلام

برف در خواب عموماً حکایت از حوادث، بیماری ها، بدی ها و عذاب ها دارد، اما تعبیر کنندگان گاهی آن را به خیر و برکت تعبیر می کنند. تعبیر دیدن سرما و برف در خواب را با ما همراه باشید:

برف در خواب نزد ابن سیرین نشانه شر و فساد زمین است، زیرا محصول و درختان و میوه ها را تباه می کند و بر رنج و بیماری و بیماری فقرا می افزاید و برف گاهی بیانگر جنگ و خشکسالی و پایان است.

در مضمونی دیگر برف بیانگر حاصلخیزی و غنا و فراوانی غذا و جاری شدن سیلابی بین درختان است و هر کس در خواب برف غلیظ ببیند بیانگر خیر و نور و برکت بسیار است و در محاصره و ظلم نیز همینطور است. از صاحبان سلطان، و هر کس در خانه ها و مغازه ها، یعنی در جای دیگری برف ببیند، حکایت از عذاب و بلا و بیماری دارد.

برف در خواب به تعبیر مفسران بیانگر پوست شیطان یا پادشاه است و خیری در آن نیست، زیرا حقیقت و خوبی را پنهان می کند و محل های کشت و نبات را از بین می برد. برخی از تعبیر کنندگان می گویند: برف در خواب بیشتر شکنجه گله سلطان است و اگر در خواب برف به سرعت آب شود، نشانه خروج غم و اندوه است و هر کس در خواب خود را برای محافظت از خود پنهان کند. سرمای برف یعنی صبر و استقامت و اینکه او مردی متین است که از هیچ چیز و هیچ چیز نمی ترسد.

تعبیر برف در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا