تعبیر خواب خیار خوردن تعبیر خواب خیار در خواب

خیار در خواب برای زنان مجرد

خیار در خواب برای یک زن باردار

تعبیر خواب خیار برای زن متاهل

خیار در خواب برای یک دختر

تعبیر خواب چیدن خیار

خیار در خواب الوسیمی

بریدن خیار در خواب

فصل خیار چه زمانی است؟

ابن سیرین خواب خیار را چنین تعبیر کرده است: غم و اندوه است پس هر که آن را بخورد برای چیزی که او را سنگین می کند کوشش می کند، مخصوصاً زردی از آن، زیرا در وقت خود رزق است و در زمان نادرست. مرض است زیرا که رطوبت از او متمایز می شود و النابلسی خواب خیار را چنین تعبیر کرده است: در خواب و پریشانی و اندوه است و هر که بخورد برای چیزی که او را وزن می کند تلاش می کند. در رزق و روزی و در مرض نابهنگام آن است، اگر انسان آن را پایدار ببیند، پسر غمگین است و هر که ببیند آن را می خورد و زنش حامله است، کنیز او را به دنیا آورد و خیار، اگر با آهن بریده شده برای بیماری مفید است و خیار برای کسی که آن را مصرف می کند بهتر و بهتر است.

و اما ابن شاهین خواب خیار را چنین تعبیر کرده است: که تعبیر به آن می کنند: هر که در وقت خود خیار سبز و تازه ببیند، دلالت بر شنیدن سخنان نیک یا تمایل زنش به او یا تمایل او دارد. برای او و هر که ببیند از آن خیار می خورد، نشان می دهد که از آن زن به هدفی می رسد. گفته شد چشم انداز گزینه به هر نحوی قابل تقدیر است. گفته شد چشم انداز گزینه حاکی از خوبی، تجربه و منفعت برای استخراج نام است

خیار در خواب دلالت بر خیر و آسانی کارها و رفع مضطرب دارد خواب خیار سبز بیانگر نیکی و نیکی و آسانی کار و مژده است خواب زرد خیار بیانگر خستگی و حسادت است خواب قاچ شده خیار بیانگر خستگی و پیچیدگی در برخی امور است خواب خیارشور بیانگر شایعات و مشکلاتی است خواب خیار گندیده بیانگر خستگی و غیبت و زیان است دیدن خیار برای زن باردار بیانگر آسایش و رفع اختلاف و رهایی از نگرانی خواب خیار درشت بیانگر نیکی و تغییر حال و آسودگی برای کسانی که در مضیقه و مسافرت بودند برای کسانی که نیاز به مسافرت داشتند خواب کیسه خیار بیانگر نیکی و تغییر شرایط و رزق و روزی و رهایی از نگران و دلالت دارد خواب درخت خیار بیانگر خوبی در خانه، رزق و روزی، بهبود اوضاع و رفع اختلاف است، خواب خریدن خیار بیانگر نیکی، تجارت جدید و استراحت پس از خستگی است، خواب خوردن خیار بیانگر نیکی تسهیل امور، تغییر شرایط، رفع اختلاف و رفع غم و اندوه، همچنین خواب خوردن خیار، بیانگر رزق و روزی، پوست خوش و حاملگی است.

خیار در خواب غم و اندوه است، پس هر که آن را بخورد، برای چیزی که او را سنگین می کند، کوشش کند، مخصوصاً زردی که در وقت خود و در مرض نابهنگام است، اگر انسان آن را پایدار ببیند، پس استوار است. یک پسر غمگین

و هر که در خواب ببیند که آن را می خورد و زنش حامله بود و کنیز زایید و خیار اگر با آهن بریده شد برای بیماری مفید است و برای عرضه کننده بهتر و بهتر است. آی تی.

تعبیر بینایی خیار – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا