تعبیر خواب برهنگی دیدن شخص برهنه در خواب توسط ابن سیرین

برهنگی در خواب برای زنان مجرد

برهنگی در خواب برای یک زن متاهل

تعبیر خواب لباس برهنه برای زنان

تعبیر خواب برهنگی بدون لباس

تعبیر دیدن برهنه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب برهنگی دختر

تعبیر خواب برهنگی ابن سیرین

برهنگی در خواب

تعبیر خواب برهنگی ابن سیرین: اگر در حالی باشد که به کاری مشغول است، دلالت بر شلاق زدن او در آن و پیروزی او بر آنچه می خواهد، برهنگی او با چیزی یا با دست، پس تسلیم است. به سوی آنان می‌گریزد و اگر بر کمر خود پیش‌بند ببیند در عبادت جهاد می‌کند و روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم مردی در وسط مسجد يعنى مسجد بصره در دستش برهنه شده و شمشيرى بر صخره مى زند و آن را مى شكافد و پاك دين به معنى جاى مسجد است و شمشير او كه با آن بر زبانش مى زد همان است. کسی که با سخنانش سنگ حق را در دین می شکند

نابلسی خواب برهنگی را تعبیر کرد و گفت: در خواب دلالت بر امنیت باطن یا چیزی است که او را پشیمان می کند، برهنه بود و متوجه برهنگی خود نشد و از مردم شرم نداشت، پس غلو می کند. در چیزی و خسته می شود. و چه بسا برهنگی حکایت از طلاق یا فوت زوجه داشته باشد و هر که جامه برهنه شود و والی منزوی بوده اگر برهنه ای دیده شود که برهنگی او پوشانده شود در حال خنده دلالت بر خوشبختی او دارد و هر که برهنه دیده شود. در حالی که نگران است، او را رها کن، بر خلاف میلش او را از او گرفتند، زیرا می میرد و برهنگی زن خانه اش را ترک می کند.

تعبیر خواب برهنگی – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا