معنی مرگ در خواب تعبیر خواب مردی که در حال مرگ است

تعبیر خواب مرگ برای زنده

تعبیر خواب مرگ کسی که می شناسم

مرگ پدر در خواب

تعبیر خواب مرگ ابن سیرین

تعبیر خواب مرگ مادر

مرگ در خواب یکی از نزدیکان ابن سیرین

خبر مرگ در خواب

مرگ برادر در خواب

هر کس در خواب ببیند که مرد و زنده شد، گناه کرد و بعد توبه کرد به خاطر این که خداوند متعال می فرماید: «پروردگارا، ما را دو بار کشته ای و دو بار زنده کرده ای، پس به گناهان خود اعتراف می کنیم».

و هر که بدون بیماری و ظاهر بمیرد، هر که بمیرد عمرش طولانی شود و کفن دنیا او را نجات داد و دینش را تباه کرد.

و هر کس در خواب ببیند که امام از دنیا رفت، شهر ویران می شود، و خرابی شهر دلیل بر مرگ امام است.

و گفته شد هر که مرده ای را ببیند مرده ای دیگر می میرد، پس از آن مرده و اهل بیت او مرده است، تا آن مرده مانند بار دوم می شود و دید که او مرده است. او را در این وضعیت بدون وسایل و بدون گریه و شرکت در تشییع جنازه دفن کردند، زیرا چیزی که ویران شده از نو ساخته نمی شود، مگر اینکه به دست دیگری برسد.

و اگر در خواب ببیند که در حالی که بر زمین برهنه مرده است، فقیر است، خبر فساد دین او و صلاح دنیایش.

و اگر در خواب ببیند که پسرش مرده است، از دشمن خود خلاص می شود، گوزن شمالی یا نوح، زیرا پسری به دنیا می آورد و از او راضی است.

گفته شد خواب مرده مجردی دلیل بر ازدواج است و فوت متاهل دلیل بر طلاق است زیرا با مرگ تقسیم می شود و همین امر در خواب یکی از دو شریک نیز صدق می کند که مرگ او است. دلیل بر تفرقه شریک او، قوم منافق، آنان را به نیکی امر می کند، اما فرمان او را اطاعت نمی کنند، خداوند متعال فرمود: {شما مردگان را نمی شنوید.

و هر که در خواب ببیند که گویی مرده ای را با آنان ملاقات می کند، در بدعت می میرد یا به سفری می رود که از آن باز نمی گردد، مرده ای بر گردن او مال و خیر فراوانی می یابد و اگر مرده است. عمر خود را می خورد، رؤیت مرگ والی دلیل بر گوشه گیری اوست و مستی مرده خیری ندارد.

و اگر مرده‌ای را ببیند که گویا زنده است، پس از فساد کار او را اصلاح می‌کند و سختی‌اش را دنبال می‌کند، آسانی از جایی که حساب نمی‌کند.

و اگر ببیند مردگان شادی می کنند، این نشان دهنده حال خوب او نزد خداوند متعال است، زیرا آنها در سرای حق هستند.

و اگر مرده ای ببیند، او را بشناسد و بگوید نمرده است، این نشان دهنده خوب بودن حال میت در آخرت است، به خاطر فرموده خداوند متعال: {انها زنده اند نزد پروردگارشان روزی داده شده اند. رزق و روزی، نوعی شهادت است، همان گونه که چنین خوابی بیانگر حال مرده در آخرت است، به عواقب او در دنیا نیز اشاره دارد.

و اگر ببیند مرده ای می خندد، به خاطر فرموده خداوند متعال: {صورتها در آن روز خندان و خندان و مسرور است} آمرزیده می شود. مورد نیاز دین

و اگر فقیر باشد فقر او به نیکی است و اگر ماتم می کردند و یا لباسشان آلوده بود فقیر می شدند و فحشا می کردند.

و اگر در قبرستان معروفی ببیند که مردگان از آنجا برمی‌خیزند، اهل آن مکان مضطر می‌شوند و منافقان در آن ظاهر می‌شوند، ولی مسلمانی نمرده است، و همینطور اگر ببیند که چهره‌ی آن حضرت ظاهر می‌شود. مرده را سياه كردند، به خاطر فرموده خداوند متعال: «الذين الذين سياهم فى الذين يؤمينكم، آيا بعد از ايمان خود كافر شده‌ايد؟» مرده مشغول است يا خسته، كار او با آنچه در آن است همين است.

و اگر در خواب ببیند که پدربزرگ و مادربزرگش زنده اند، این زندگی پدربزرگ و فال است. و اگر در خواب ببیند که مادرش زنده است از کسانی که در او هستند آسودگی می بیند و همینطور اگر ببیند پدرش زنده شده است ولی بینش پدر قویتر است و هر که خواب ببیند برادر مرده است. از او زنده شده، پس از ضعف تقویت می شود، به خاطر فرموده ی حق تعالی: بار من را با او مستحکم کن، اگر ببیند عمو یا عمه اش زنده اند، چیزی از دستش بیرون می آید. و هر که ببیند زنده و مرده است بر کافر یا فاسق توبه کننده به دست او سلام می کند، زنان به قدر جمال و لباسشان امری است و اگر لباسشان سفید باشد از امور دینی است و اگر لباسشان سفید است. قرمز هستند، پس از آن چیزهای سرگرمی هستند و اگر سیاه هستند، غنی و تیره هستند.

و اگر ببیند که مرده ای در حال خواب است، خواب او استراحت اوست و اگر ببیند که در جایی که در زمان حیاتش در آنجا نماز می خواند، نماز می خواند، نشان دهنده ی درستی دین بعد از مرده است. چون میت برای خود دست از کار کشیده است و اگر در مسجد مرده ای ببیند بیانگر این است که از عذاب در امان است، زیرا مسجد در امان است.

و اگر ببیند مرده از سرش شکایت می کند، نسبت به پدر و مادر یا مافوقش مسؤول کوتاهی است، حق زن بر عهده اوست و اگر از شکم شکایت کند، بر اوست. مسئول حقوق پدر و بستگان و پول اوست

با تعبیر مرگ در خواب آشنا شوید – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا