تعبیر دیدن طلا در خواب، خواب طلا برای ابن سیرین

طلا در خواب برای یک زن متاهل

دیدن طلا در خواب برای زن

طلا در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب طلا برای زن باردار

تعبیر خواب طلا پوشیدن

تعبیر خواب طلا برای زن شوهردار ابن سیرین

تعبیر خواب انگشتر طلا

تعبیر خواب طلا برای دختر

تعبیر خواب طلا ابن سیرین: در خواب است که در تعبیر او را ستوده نمی کنند، زیرا کلام او کراهت دارد و زرد رنگ و تعبیر آن غم و پول گران است و دستبند از آن اگر. می پوشد، ارثی به دست او می افتد، به همان اندازه که طلا زده می شود یا سلطانی بر او قهر می کند، او را جریمه می کند، هر که می بیند طلا می رود، در امر ناخوشایندی که بر سر زبان ها می افتد، مجادله می کند. هر که خانه خود را از طلا یا طلا دید، آتش می‌گرفت، هر که بر آن گردن بند و نقره یا مهره یا جواهر دید، نگهبان دولت بود و امانت را بر عهده گرفت، هر که دو دستبند طلا یا طلا دید. نقره از آنچه که دارد به او می رسد و نقره از طلا بهتر است و در دستبند و زینت خیری نیست رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دیدم دو دستبند طلا دارم. پس آنها را در دستانم دمیدم و افتادند، پس مسیله دروغگو و انسی صاحب صنعا را به آنها داد و گویند که خلخالهای انسانها زنجیر آنهاست و از زیور آلات هیچ چیز نیست. خواب برای مردان مناسب است جز گردن بند و گردن بند و انگشتر و گوشواره و تمام زیور آلات برای زنان زینت است و گفته شد که لباس زنانه نشان می دهد. برای زنان بر فرزندانشان، پس مردانشان آن را دادند و زنانشان نقره، و مذکر آن ممکن است به مذکر و مؤنث آن به مونث باشد، گفت: آری، گفت: می میرد، شخصی را دید. گویا چشمانش از طلا بود پس بینایی اش از بین رفت دید به کاسه زر یا کوزه یا پیاله زده و دگمه ای دارد خدمتکار است که می خرد یا زن. ازدواج می کند یا کنیز بد اخلاقی می کند، گناه می کند و آنچه از مردگان اهل سنت دیده مژده است به فرموده ی حق تعالی که می فرماید: او را با بشقاب های طلا و جام ها بر آنان می گردانند.

النابلسی در خواب طلا دید: که در خواب امری ناخوشایند است و گفته اند که او را ابری کرد که دید چیزی از طلا پوشیده است پس او ذوب قومی است که نااهل است. امر نفرت انگیزی که در زبان مردم رخ داد، هر که می دید طلای بزرگی به او داده می شود، صاحب اختیار و رهبری می شود، و بی حرکت می شوند، هر که ببیند چشمانش از طلا است، چشمانش را کور می کند. بینایی هر که ببیند گردن بند از طلا و نقره و مهره یا ذات ولی دارد و امانت دارد دیدن طلا دلالت بر خوشی و روزی و نیکی و رفع غم و شوهر و فرزند و علم و دانش دارد. هدايت و اگر طلا شد در خواب نقره بيانگر تغيير حال زنان و پول و فرزندان و خدمتكاران است كه بر آن دلالت مي كند از افزايش به كاهش و اگر در خواب نقره طلا شود بيانگر حال خوب زن و شوهر یا خانواده یا طایفه بافته شده با طلا و نذورات مشابه به درگاه خداوند متعال. و اما زر اندود، بر تقلید از فرزندان دنیا یا اعمال اهل آخرت است و طلا و نقره خالص، دلالت بر اخلاص و خلوص نیت و عهد صحیح دارد.

ابن شاهین در خواب طلا: انواع مختلف است و هر یک تعبیر جداگانه دارد، پس هر که ببیند به طلا مبتلا شده است به آنها یا چیزی که کراهت دارد متاثر می شود و یا بر طبق آنچه از او پول می رود. دید یا پادشاه بر او خشمگین باشد اگر چه صاحب مقامی منزوی باشد طلا بهتر از مجهول است و بینش طلا از طلا شدیدترین نگرانی است و ریخته گری کمتر از و آن که بدون آن ساخته شود و آن که ساخته شود کمتر از آن و کمترین نگرانی است بر اساس رفتن است و دوم زرد رنگ است که نشان دهنده غم است و اگر ببیند که به طلایی که مانند ظرف یا چیز دیگری ساخته می شود آلوده می شود، سپس به او می رسد و باقی می ماند و جواهر از دیگران بهتر است، دید که از آن چیزی می خورد، سپس برای خانواده اش پس انداز می کند. دید که به شمش طلا زد، پولش یا پادشاه بر او قهر کرد و ممکن است از جریمه یا مرض یا چیزهای دیگر غمگین باشد، زبان مردم بر او دراز شده بود.

تعبیر طلا – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا