تعبیر خواب قمار رویایی از قمار در خواب توسط نابلسی

تعبیر خواب بردن پول در قمار، قمار در خواب ابن سیرین.

خواب دیدم که دارم قمار بازی می کنم

تعبیر خواب ورق بازی

تاس در خواب

تسهیل گر در خواب

دیدن تاس در خواب

تعبیر خواب ورق بازی برای ابن سیرین

در خواب امری باطل است و هر که بر شخصی غلبه کند و قمار کند در بیداری بر او غلبه کند و قمار نزاع و نزاع است.

ابن شاهین خواب قمار را تعبیر کرد و گفت: پیروز و مغلوب مانند شطرنج هستند و گفته شد قمار اختلاف و رقابت و خستگی است. و گفته شد خواب قمار برای اهل بازی چهار وجه تعبیر می کند، اشتغال به باطل، نافرمانی، سرزنش مردم، جنگ، نزاع و جراحی چاقو، می خواهد کاری کند، چه مسافرت و چه غیر، و گمان می کند که منفعتی در آن است، پس باید از آن بپرهیزد به خاطر فرموده خداوند متعال: {از تو درباره شراب و قمار سؤال می کنند.

تفسیر بینش قمار شیخ وسیم یوسف – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=IzRxbAF03qo

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا