تعبیر خواب پرتاب خواب کسی که خواب می اندازد

تیراندازی در خواب

پرتاب اسلحه در خواب

پرتاب اسلحه در خواب

انداختن در خواب توسط ابن سیرین

پرتاب مسلسل در خواب

تعبیر خواب تیر و کمان

دیدن تیر در خواب

تعبیر پرتاب تیر در خواب

هر که در خواب ببیند که منجنیق می اندازد، این خیانت و مکر است. شاید دلالت بر تهمت و زورگویی علما و یا تهمت زنان پاکدامن و افترا به دین داشته باشد. و شايد ديدن او بيانگر فتنه باشد و تير انداختن در خواب دليل بر علايم سخن گفتن باشد قرب خداوند متعال اگر چه در دنيا باشد عزت خود را خواهد يافت.

و هر كه ببيند: دو صف از مردم بر يكديگر پرتاب مي‌كنند، پس حق با حق نزاع مي‌كنند، و باطل در نزاع خود با باطل سخن مي‌گويند، به هدفي تير مي‌اندازد و خطا نمي‌كند، زيرا او مي‌خواهد. از دستوری که کتاب یا رسولی می‌فرستد به آنچه می‌خواهد دست یابد، و هر کس به شخصی تیراندازی کند و او را نزند، با سخنان باطل به سوی او شلیک می‌کند، تیرها کتاب‌های اوست که در نامه‌هایش پیاده می‌کند. دستور می دهد و پرتاب فندق سنگسار است و می گفتند برای آن پرتاب فندق در شهر می انداختند، به پسر خوب یا کنیز زیبا توجه کنید و هر که ببیند با منجنیق به قلعه دشمنان تیراندازی می کند پس آن سخنان عادلانه ای است که بر زبان می آورد یا دعایی است که خداوند متعال آن را می خواند.

پرتاب کردن: حکایت از تهمت دارد و هر که ببیند به هدف می اندازد اشتباه نمی کند زیرا به خواسته خود می رسد.

دیدن پرتاب در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا