تعبیر خواب گوشی معنی موبایل و موبایل در خواب

تعبیر خواب موبایل برای خانم های مجرد

تعبیر خواب تماس تلفنی از شخص شناخته شده

تعبیر خواب تماس تلفنی

تعبیر خواب تماس تلفنی شخصی

تعبیر خواب موبایل نو

تعبیر موبایل مشکی در خواب

تعبیر تماس تلفنی در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب تماس تلفنی عاشق

رویای تلفن و تلفن ممکن است نشان دهنده رابطه شما و یک شخص باشد، مانند نامزدی یا ازدواج، زیرا تلفن برای کار یا تقویت روابط بین افراد استفاده می شود، این ممکن است نشان دهنده انعطاف پذیری شریک زندگی شما و سرعت او باشد. انطباق با شرایط و شرایط شما اگر کسی که با شما صحبت می کند شخص خاصی است، ممکن است نشان دهنده این باشد که خود او یا شخص دیگری در یکی از ویژگی های خود یا برخی از ویژگی های خود یا خویشاوند یا دوستش تلفنی که در در خواب، صدای تلفن همراه با دستور، ممنوعیت یا هشدار، یا توهین یا مژده، همان گونه است که بدون توضیح شنیده است. و همچنین همه صداها، همانطور که تماس تلفنی بیانگر سوال در مورد وضعیت یا دریافت اخبار از چه کسی با شما تماس گرفته است، دیدن تلفن در خواب بیانگر این است که با افراد غریبه ای روبرو خواهید شد که مزاحم شما می شوند، شما را گیج می کنند و کار شما را مختل می کنند. زنی در خواب می بیند که با تلفن صحبت می کند ، این بدان معنی است که او رقابت زیادی از دیگران پیدا می کند ، اما اگر با تلفن صحبت کند بر همه تأثیرات شیطانی غلبه می کند ، اما نمی تواند خوب بشنود ، زیرا تهدید می شود شایعات بدخواهانه و از دست دادن معشوق تلفن یا موبایل در عهد مفسران قدیم مانند شیخ ابن سیرین یا شیخ نابلسی یا ابن شاهین -رحمت الله علیه- نبوده است، بنابراین ناگزیر به جستجو در الف. نظرات مفسران معاصر در تعبیر یا تعبیر دیدن موبایل یا موبایل در خواب تعبیر خواب من که گوشیم را شکستم یا آن را روی زمین انداختم و تعبیر اینکه چه کسی گوشی خود را دیده یا دیده است. در خواب به سرقت رفته یا دزدیده شده است

هر کس در خواب ببیند صدای تلفنی را با امر یا نهی یا بشارت یا انذار شنیده است، چنان است که بدون شرح شنیده است، و همان سخن مرده است، و نیز سخن مرده. همه پرندگان به صاحب خواب، نوید آمدن پادشاه بزرگ و علم و فقاهت.

همانطور که النابلسی خواب دید تلفنی را تعبیر کرد:

هر کس در خواب صدای تلفنی را بشنود که امر و نهی یا انذار و سرزنش یا بشارت دارد، چنان است که بدون شرح شنیده است و نیز تمام صداها.

دید تلفن – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=9OxK-tQ41jY

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا