تعبیر خواب سیل، معنی سیل در خواب

تعبیر خواب تورنت نور

رویای اجرای تورنت

تعبیر خواب باران سیل آسا و غرق شدن

رویای سیلاب در دره

دیدن سیل در خواب فهد العصیمی

تعبیر خواب جریان زلال

تعبیر خواب سیل توسط ابن سیرین

تعبیر خواب باران سیل آسا برای زن باردار

دیدن دره در خواب دلالت بر مسافرت یا لجوج دارد و از نشانه های دره در خواب نیکی و اطاعت است نزول باران و رؤیت دره نیز بر حبس یا حبس دلالت دارد و هر که می بیند که در دره شنا می کند تا به مقصود برسد، پس وارد کار پادشاه می شود و حاجتش را برآورده می کند و دیدن دره دلالت بر مردی دارد که راهزن نیز هست و هر که در خواب دید که حفر کرده است. دره ای یا در آن شرکت کرده، یکی از اهل بیت او می میرد، و هر کس در خواب ببیند که در دره می افتد و آسیبی به او نمی رسد، هدیه یا ثواب یا نزدیکی به حاکم یا حاکم می گیرد. شاه.شعر

و اما النابلسی خواب سیل را تعبیر کرده است: در خواب دشمن حمله می کند، همانطور که حمله دشمن سیلابی است، دشمنی را که او را از آسیب رساندن به خانواده یا اطرافیانش باز می دارد. و سیل به دشمن دلالت می کند اگر صومعه را ویران کند، درختان را ویران کند، حیوانات را بکشد یا مردم را غرق کند، سیل با خون و مردار، بیانگر کینه خداوند متعال است و دیدن سیل، دلیل بر نازل شدن باران است. و چه بسا سیل در زمانهای دیگر حکایت از بدعت از سویی داشته باشد که سیلاب از آن طرف آمده است به سوی زمین از فرمانروای ظالم می گریزد و اگر نتواند عبور کند از نشستن در دست حاکم بر حذر باشد. و از فرمانروای او سرپیچی نکند و ورود سیلاب به شهر اگر رنگ آن به رنگ خون یا آبی باشد نشان دهنده بیماری همه گیر است.

تورنت – یوتیوب را ببینید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا