تعبیر مار در خواب دیدن مار در خواب

مار

دیدن مار در خواب و کشتن آن

تعبیر خواب مار بزرگ

تعبیر خواب مارهای کوچک

نیش مار در خواب

مار سیاه در خواب

مار زرد در خواب

تعبیر خواب مارهای زیاد

تعبیر خواب مار در تعقیب من

مار در خواب چیزهای زیادی را بیان می کند: این یک دشمن است، یک دولت، یک زندگی، یک سیل، یک پسر و یک زن.

رنگی که می بینیم در تعبیر این خواب ها بسیار مهم است، رنگ سیاه معمولاً دشمن یا مانند آن است و رنگ های سبز به معنای باران، سیل یا خیر است.

دیدن مارها در خواب و تعبیر آن خواب بستگی به چیزی دارد که در خواب دیده شده است. خواب تعبیر نمی شود مگر اینکه شکل و رنگ مار را بدانیم و بدانیم که مار و شخص خواب چه کرده اند تا بتوان آن را انجام داد. با دقت و موقعیت تفسیر می شود.

مثلاً هر که ببیند مار را روی تختش کشت، زنشان می میرد، هر که ببیند زن حامله اش مار به دنیا می آورد، پسر عقیمی به سراغش می آید، مار مرده ای می بیند، پس او دشمن است و خداوند آنها را از گزیدگی مار پاداش داد، هر کس مار را ببیند که از بلندی نازل شده است، این به معنای مرگ رئیس آن مکان است.

مار در خواب بیانگر دشمنی والدین، همسر یا فرزندان است. و شاید هم همسایه حسود یا بدی بود. و هر كه بيند مار دارد دليل بر قدرت اوست ابن سيرين گويد هر كه مار مرده بيند يعنى خدا او را از شر دشمنش كفايت كند و هر كه مار را ببيند کشته شده یعنی با دشمنانش می جنگد و پیروز می شود سه قطعه یعنی از همسرش سه طلاق می گیرد. و هر کس ببیند که مار پشت سر او راه می‌رود، دشمنی است که می‌خواهد بر او مکر کند. اگر در مقابل او یا در کنار او راه بروی، دشمنانی هستند که با او درآمیخته اند و نمی توانند به او آسیبی برسانند

نشان دهنده حضور فردی است که قصد آزار و اذیت شما را دارد و باید ترس و عجله خود را کنترل کنید تا بتوانید بر دشمنان و کسانی که از شما متنفرند پیروز شوید و دوستان خود را به درستی انتخاب کنید و از بدی ها دوری کنید. دوستان و کسانی که علایق خاص دارند و بیش از یاد خدا شما را از شر حیله گری و آسیب دیگران حفظ می کند.

دیدن مارها در خواب بسته به رنگ و شکل آنها متفاوت است، سفید یا سیاه هستند، ممکن است نمایانگر زن باشند، ممکن است زن بد باشند، ممکن است زن خوبی باشند، ممکن است همسر خوبی باشد، ممکن است معیشت و کسب درآمد باشد. گنج این از طریق خواندن فروتنانه من در تعبیر خواب است، اما من نمی توانم خوبی را در حقیقت توضیح دهم، اما این دیدگاه مارها در خواب به طور کلی است.

اگر دیدی که مار گزیده شدی و دردی نداشتی، بدان که با کسانی که از تو متنفرند، دوستی می کنی. و اگر دیدی که مار گزیده شدی و از اثر گزیدگی درد گرفتی، بدان که با خیانتکار همخوابی می کنی که با کردارش تو را آزار می دهد. اگر دیدی به مار عادت کردی و بزرگش کردی بدان که بر دشمنی مسلط می شوی. اگر دیدی که در میان مارهای بسیار هستی، بدان که با کسانی که از تو متنفرند و از تو متنفرند همنشینی می کنی و حسادت دیگران را برمی انگیزی و حسادت آنها را برای موفقیت و برتری خود بر آنان برمی انگیزی. غرفه مار نشان دهنده دوری از دشمنی است که دشمنی را سرکوب می کند و سپس آن را بدست می آورد.

تعبیر خواب مار – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا