تعبیر خواب تجارت تعبیر تجارت در خواب

تعبیر خواب بازار برای مجردها

تعبیر خواب بازار لباس

تعبیر خواب خرید از سوپرمارکت

تعبیر خواب بازار برای زن متاهل

تعبیر خواب افتتاح فروشگاه جدید

تعبیر خواب مغازه

تعبیر خواب مغازه

تعبیر خواب فروشگاه مواد غذایی

داد و ستد در خواب بیانگر نیکی، موفقیت، اعتلای، پیشرفت در تجارت، تغییر شرایط و معیشت است تعبیر خواب تجارت برای مجردان بیانگر تغییر شرایط، آسایش و رهایی از نگرانی است تعبیر بینش تجارت برای متاهلین بیانگر موفقیت در بسیاری از کارها، پیشرفت، توافق و حل بسیاری از مشکلات است تعبیر خواب تجارت برای زن باردار بیانگر بهبود اوضاع است آسایش و گذار به مرحله جدید و معیشت تعبیر خواب تجارت مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر بیانگر نگرانی و ضعف و عارضه کار است تعبیر خواب تجارت لباس حکایت از خوبی ها و مناسبت ها و مژده ها و گذار به مرحله جدید دارد تعبیر خواب گوسفندفروشی حکایت از امرار معاش، خیر، تسهیل امور و حل بسیاری از امور پیچیده و بیانگر تعبیر خواب است تجارت طلا بیانگر رزق و روزی و خوبی و آسایش است تعبیر خواب تجارت اسلحه بیانگر خشم و عجله در تجارت و قدرت برای کسانی است که در ضعف هستند و برای کسانی که ضعیف هستند. در پریشانی و نگرانی، آسودگی خواهد داشت.تعبیر خواب دکان یا دکان تجاری، حاکی از پیشرفت و تغییر اوضاع به سوی بهتر شدن با اندکی سختی ها و مژده است و بیانگر معنای تجارت است که در خواب یا در خواب تکرار می شود. رویاهای خیر و آرزو برآورده می شود، تسکینی برای گرفتاران و تغییر شرایط برای بهتر شدن

معامله در خواب بیانگر موفقیت معقول در کسب و کار و دغدغه های شماست و اگر در تجارت خود شکست خوردید، تعبیر آن این است که در میان غم و اندوه و اضطراب زندگی خواهید کرد، به معنای مشکل و تهدیدی است که بیانگر آن است. شکست در زندگی عملی

اگر خواب تجارت اسب را دیدید، این نشان دهنده سود زیادی از حدس و گمان های جدی است. اگر در خواب ببینید که با اسب معامله می کنید و تاجر به شما خیانت می کند، در تجارت یا عشق ضرر خواهید کرد. اگر اسبی بهتر از اسبی که فروخته اید به دست آورید، خود را در زمینه ثروت ارتقا می دهید

تعبیر خرید و فروش چشم انداز – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=c8Zw_j3HfTE

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا