تعبیر مار در خواب خواب کشتن مار در خواب

لقمه زنده در خواب

مار سیاه در خواب

تعبیر خواب مار امام صادق علیه السلام

مار زرد در خواب

تعبیر دیدن مار بزرگ در خواب

مار سفید در خواب

برای یک زن باردار در رویا زندگی کنید

مار سبز در خواب

هر که در خواب ببیند مار گرفته است، از دشمنش پول می گیرد و در امان است

و اگر آن مرد او را بکشد، بر دشمن خود پیروز خواهد شد.

و اگر خون دشمنش بر دست او جاری شود، دشمنش بمیرد و مال او را به ارث ببرد – و هر که مار را بسوزاند سلطان دشمنانش را کشته و آنها را شکست داده است.

و هر که پوست مار طلا بیابد گنجی از گنجینه پادشاه خسرو بیابد و هر که ببیند مارها با هم می جنگند و مار بزرگی از آنها می کشند صاحب آن کشور خواهد شد. به باران شدیدی که از آن سیلاب‌ها فراوان است اشاره می‌کند و هر که مار شاخ‌دار ببیند، وزارت پادشاه را به دست خواهد آورد – و اگر تاجر باشد سود خواهد برد. و اگر آن را دو قسمت کند، تعبیر آن این است که دشمن را شکست می دهد. و اگر یکی از شما ببیند که گوشت مار را خام خورده است، بر دشمن خود پیروز می شود و پول او را به شادی می گیرد. اما اگر بخورد و پختش تمام شود بر دشمنش پیروز می شود و از پولش پول حلال می گیرد. و اگر بیننده از شما در خواب ببیند که از مار مسموم شده و ورم می کند، تعبیر آن این است که با دشمن نزاع می کند ولی دشمن بر او پیروز می شود. و اگر بیننده شما ببیند که خانه او پر از مارهای بسیار است، تعبیر آن این است که در خانه او دشمن یا بیشتر برای همه مسلمانان است و از تعبیر خواب مار این است که هر که بکشد. مار ازدواج می کند، مریضی در خواب دیده است که مار از دهانش بیرون آمده، تعبیر آن پایان عمر و پایان عمر اوست، مرتکب گناه می شود. خدا نکند. در مجموع مارى كه از شكم بيرون مى آيد، ممكن است نشانه اقارب بيننده باشد و هر كه ببيند در بازارى مار زيادى كشته شده است، تعبير آن اين است كه جنگ مى شود. و کشور بینا در آن جنگ ها شکست خواهد خورد. و اگر ببیند که حاکم یا رئیس او را شکار کرده است، تعبیر آن این است که آن حاکم بر دشمنان خود نقشه می کشد و بر آنان پیروز می شود.

تعبیر مار در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا