تعبیر خواب شکستن ساق پا، بریدن ساق یا پا در خواب

دیدن پای شکسته دختر مجرد، زن متاهل، زن باردار، زن مطلقه، چه پای چپ، چه زخمی، چه کثیف، چه تمیز، چه سفید، چه سیاه، چه بلند، کوتاه، چه برای ابن سیرین.

شکستگی پای در خواب بیانگر آن است که بینا در محل زندگی خود و به طور کلی در زندگی خود با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد و دوران سختی را سپری می کند و برای او سخت خواهد بود زیرا خسارت زیادی به او وارد می کند و ضرر می کند. بیشتر پول او در طول تلاش هایش برای جلوگیری از این آسیب هاست و بنابراین پولی برای زندگی نخواهد داشت.

بریدن پا در خواب بیانگر دیدن بریده شدن پای کسی در خواب است یا پا بریده شده نشان دهنده این است که شخص پس از انجام کارها و پروژه های طولانی مدت در کار خود جوایزی دریافت می کند. به طور کلی این خواب بیانگر موفقیت و عملکرد عالی است. علاوه بر این، در اثر کارهای موفقش، به زودی مورد تمجید و تجلیل همگان قرار خواهد گرفت

پا شکسته در خواب اگر ببیند پایش شکسته یا در بدترین حالت بریده شده است، نشان دهنده خوبی نیست. خواب دلالت بر بدهکار بودن انسان دارد و در زندگی منفی های زیادی داشته است و در عین حال بیانگر مصیبت بزرگ یا درد بزرگ است.

تعبیر خواب مردی نابلسی: در خواب بدن مردی است و قوت او با دو پا در ضخیم و نازک.

و هر کس در خواب ببیند که با پای خود زنا می کند، پشت سر زنان راه می رود و هر که ببیند پابرهنه راه می رود، خسته و برخاسته است.

و هر کس ببیند که پاهایش می سوزد، آنچه را که دارد تغییر می دهد و تغییر می دهد، و هر که ببیند پاهایش بسیار است، برای مسافر و برای کسانی که پیشوایی می کنند، و برای دریانوردان سفری با نیکو و سودمند است. سود بسیار است و برای فقیران چیزهایی است برای امیدواران به خیر، و برای ثروتمندان بیماری و بیماری، و برای چشم بیمار از دست دادن بینایی، و برای مردم شریر زندان، اندوه و سرزنش است.

و هر کس ببیند یکی از پاهایش سنگ می شود، خشک می شود و از آن بهره ای نمی برد.

و هر که در خواب ببیند که دو مرد طلای او را بریده اند و این نشان دهنده مرگ او باشد و هر که ببیند پایش شکسته است، روزها به سلطان نزدیک نشود و از کشور خود خارج شود و از خداوند عافیت بخواهد. که اگر مریض باشد این مرگ اوست.ثروتمندان به کسی نیاز دارند که امورشان را بپیماید

و مرد پادشاه به مردان خود اشاره می کند و اگر فرشته ای ببیند که مرد پادشاه دیگری را قطع می کند، از مردانش برده می گیرد، روی یک پا راه می رود، این نشان می دهد که نیمی از پول یا نیمی از زندگی او تمام شده است.

و هر کس در خواب ببیند که بر سه پا راه می رود، نمی میرد تا با عصا راه برود، چه به خاطر کهولت سن.

تعبیر خواب پا – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا