تعبیر خواب ماه دیدن ماه و هلال در خواب

تعبیر دیدن ماه در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب ماه خیلی بزرگ است

تعبیر دیدن ماه کامل در خواب

دیدن ماه در یک ماه کامل بزرگ در خواب

دیدن ماه گرفتگی در خواب

تعبیر خواب ماه نزدیک به زمین

افتادن ماه در خواب

تعبیر خواب ماه برای زن باردار

ماه در خواب دروغگو یا عالم بزرگ یا پادشاه عادل است و هر کس در خواب ببیند ماه در دامان او افتاده ازدواج می کند و اگر زن کافر در خواب ببیند ماه می افتد. در دامان او مسلمان می شود و هر کس حامله باشد و در خواب به ماه بنگرد در خواب چهره ای ببیند سپس به پسری مژده دهد و هر که ماه را ببیند خورشید شده است. از مادر، پدر یا همسرش پول، خیر و شرف می گیرد و ماه به زن، دختر، خواهر، پدر و مادر، کشتی، مسافرت، تجارت یا کار اطلاق می شود و از کلمه ماه در خواب می گوید. ریاست را بدست آورد و هر که در دامان ماه بیفتد* و حامله شود پسری به دنیا می آورد و هر که در خواب ببیند که ماه و خورشید بر او سجده می کنند پدر و مادرش از او راضی می شوند. دیدار بزرگان نیکو است و هر که در خواب ماه را در علامت سرطان ببیند، وقت ازدواج بوده و اگر در علامت حوت ببیند برای بیعت و تیپ گرفتن خوب است. در سمت چپ و راست او در مقابل او و پشت سر او پریشانی و بلا و شکست و ترس است. هر هلال در خواب، سود تجارت یا فرزند ذکور است و هر که خانواده خود را در خواب جمع ببیند، حج می کند، هر که در موسم حج او را ببیند و گنهکار توبه کند، کافر را رها کند، رها کند. زندانی، و بیماران را شفا می دهد.

درباره شر دیدن ماه و هلال در خواب فرمود:

و هر که در خواب ببیند که ماه در خانه او می افتد و چیزی از او می گیرد و در پارچه ای می پیچد پسری به دنیا می آورد و می میرد و هر که ببیند ماه در برابر خورشید راه می رود. وزير بر ضد پادشاه بيرون مي‌آيد، در خواب به ماه نگاه مي‌كند و صورتي مي‌بيند و مي‌ميرد و هر كه پادشاه است و ماه را در خواب تيره مي‌بيند، رعايا او را آزار مي‌دهند. و دیدن ماه برای مریض دلالت بر مرگ دارد و هر کس در خواب ببیند ماه را ابرها پوشانده است بیانگر ضرر مالی یا بیماری است و هر که ماه را ببیند در جایی که نتواند به آن برسد آرزو می کند. فرزند ذکور و او را به دست نیاورد و هر کس در خواب ببیند که ماه یا خورشید را سجده می کند وزیر یا ملکی را به دروغ اطاعت می کند یا گناه کبیره می کند دیدن ماه تبدیل شده است. مرد بداخلاق در خواب وزیر را عزل می کند دیدن ماه در خواب بیانگر بیماری های ناشی از رطوبت و سرما است و چقدر خورشید دلالت بر گرما دارد و ماه دلالت بر خوش و دلپذیر، قمار، قسم خوردن دارد. یا شفای امراض چشم و هر که ماه را در علامت ثور ببیند در علامت ثور سیر کند. انصاف چیز بدی است و هر که در خواب او را در علامت جوزا ببیند در تصرف غلام مذموم است و برای خرید حیوانات خوب است و هر که او را در علامت شیر ​​ببیند برای اختلاط پول و شراکت برای مسافرت خوب نیست و برای حمام خوب نیست و هر که آن را در علامت قوس ببیند برای کاشت درخت بد است و هر که هلال را در خواب سرخ ببیند زنش قبل از تمام شدن حاملگی خود را سقط می کند. ظهور هلال غیر از محل آن امری شیطانی است و ظهور هلال و سپس نبودن آن بیانگر چیزی است که تمام نمی شود.

تعبیر خواب ماه – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=OBI69teGVBc

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا