تعبیر خواب شنا در دریا ، خواب شنا در خواب

تعبیر خواب شنا در دریا با مجرد در استخر توسط ابن سیرین در استخر در استخر در دریای آرام

تعبیر شناور شدن در خواب توسط میلر

شناور اگر خواب ببینید که شناور هستید، به این معنی است که با پیروزی بر موانعی که به نظر می رسد شما را گیج می کنند، غلبه خواهید کرد. اگر آب گل آلود باشد، پیروزی های شما رضایت بخش نخواهد بود.

تعبیر ترس از شناور شدن در دریا در خواب

هر که ببیند در حال ترس شنا می کند، یا در خواب از آب می ترسد، آن ترس در زندگی از چیزی برایش پیش می آید یا مرض گرفتار می شود یا به خاطر چیزی زندانی می شود. می ترسد و مدت آن ضرر به اندازه فاصله ساحل یا خشکی از دید او در هنگام شنا است.

تعبیر غرق شدن در حال شناور شدن در خواب

هر کس او را ببیند که در آن دریا غرق می‌شود چون در خواب شنا نمی‌داند یا می‌ترسد، تعبیر می‌شود که در چیزی که در زندگی از آن می‌ترسد یا در بیماری و بیماری بمیرد. با او اتفاق بیفتد

تعبیر خواب شنا در دریا برای ابن سیرین

هر که خواب ببیند در زمستان و سرما در دریا شنا می کند مرض یا عذاب می گیرد و اگر در حال شنا غرق شود می میرد به پول یا علم و هر که ببیند با آب دریا شسته است. تاوان گناهانش را بپردازد و نگرانی هایش برطرف شود.

تعبیر شناور شدن در دریا در خواب توسط نابلسی

هر که ببیند در آب های راکد شنا می کند شغل پیدا می کند و در کار مزاحمت هایی ایجاد می شود و اگر بتواند از دریا بگذرد از مشکلات فرار می کند و اینکه با حریف خود شنا می کند شکست می دهد. هر که ببیند در دریا شنا می کند و آب او را غوطه ور کرده تا در آن بمیرد شهید می شود و هر که ببیند روی آب راه می رود بیانگر دین و سلامت اوست تعبیر دیدن شناور. در دریا شنا در دریا – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=Fd5KjbS8UfU

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا