تعبیر خواب بیرون آمدن آب دهان دیدن آب دهان در خواب

ترشح بزاق در خواب تف کردن روی کسی در خواب تعبیر خواب بیرون آمدن ماده سفید از واژن بیرون آمدن چیزی از رحم در خواب مایع سفیدی که از فرج از واژن خارج می شود.

دیدن آب دهان هر که ببیند آب دهان از دهانش جاری می شود، نشان می دهد که پولی به او می رسد و آن پول از او می رود و هر که ببیند آب دهانش جاری می شود اما چیزی از بدنش سرایت نمی کند و دید که مردم با دست آب دهان می خورند، دلیل است. علم را در میان مردم منتشر می کند و اگر با خون آب دهان باشد علم را با دروغ اشتباه می گیرد.

و بیرون آمدن آب از دهان تاجر دلالت بر صداقت دارد و هر که ببیند از دهانش آب فراوان می چکد زندگی راحت دارد.

تعبیر دیدن بزاق – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=yzSVt2MEGoE

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا