تعبیر خواب افتادن از بلندی، رؤیایی که از بلندی افتاد

زمین خوردن نشانگر ناامنی، بی ثباتی و اضطراب است. در برخی موقعیت‌ها در زندگی واقعی‌تان احساس می‌کنید جذب و کنترل نمی‌شوید. من توانایی همگام شدن با شلوغی و شلوغی زندگی روزمره را از دست دادم. وقتی زمین می خورید، چیزی برای نگه داشتن وجود ندارد. و بدون توانایی کنترل مجبور به فرود شد. این به موازات حالت بیداری در زندگی شما است.

رویاهای افتادن نیز اغلب منعکس کننده احساس بی کفایتی یا شکست در شرایط یا موقعیت های خاص است. ممکن است ترس از شکست در محل کار یا مدرسه، از دست دادن موقعیت یا شکست در عشق باشد. احساس شرم، از دست دادن اعتماد به نفس و ناتوانی در هماهنگی با وضعیت فعلی و بهبود وضعیت خود.

توانایی شما در محافظت از خود از سقوط در نهایت به این معنی است که شما از مشکل خود آگاه هستید و تلاش می کنید تا خود را از این واقعیت رها کنید و این یک شاخص مثبت است. برای حل مشکل خود به تلاش خود ادامه دهید.

افتادن در خواب نشان دهنده احساس ناامنی، عدم ثبات و اضطراب است، احساس می کنید قادر به کنترل برخی مسائل زندگی خود نیستید.

تعبیر خواب افتادن از بلندی و زنده ماندن از پشت بام خانه روی زمین خواب سقوط از بلندی و مرگ افتادن در خواب بی ضرر

ممکن است منعکس کننده احساس شما در رابطه با روابط یا محل کارتان باشد. شکی نیست که احساس می کنید پای خود را گم کرده اید. وقتی زمین می خورید چیزی برای چسبیدن وجود ندارد و به طور غیرقابل کنترلی به سمت پایین می روید. این احساس ناتوانی در کنترل در رویا با موقعیت شما در واقعیت مشابهت دارد

رؤیای زمین خوردن نیز ممکن است منعکس کننده احساس شکست یا احساس بی کفایتی در برخی زمینه های زندگی باشد. شما احساس شرمندگی می کنید یا عزت نفس پایینی دارید و توانایی خود را برای همگام شدن با یک موقعیت خاص و مطابقت با استانداردهای خاص دارید.

ممکن است ترس از شکست در امتحانات، شکست عشقی یا از دست دادن موقعیت شغلی باشد

رویاهای افتادن معمولاً در اولین مراحل خواب رخ می دهد که با انقباضات ماهیچه ای در بازوها، پاها و کل بدن همراه است. این انقباضات باعث می‌شود احساس کنید تمام بدنتان می‌لرزد و بیدار می‌شوید، و اعتقاد بر این است که این لرز بخشی از یک هیجان خودکار است که باعث می‌شود به سرعت از خواب بیدار شوید و در مواجهه با تهدید بالقوه‌ای هوشیار باشید. خواب هستند

تعبیر خواب افتادن در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا