تعبیر خواب سیلی زدن ابن سیرین در خواب سیلی زدن در خواب

تعبیر خواب سیلی زدن و گریه کردن

سیلی زدن و جیغ زدن در خواب

سیلی زدن در خواب برای مجردها

تعبیر خواب سیلی زدن به حسین

معنی سیلی خوردن در خواب

گریه و سیلی زدن به صورت در خواب

تعبیر خواب ضربه به سر

تعبیر خواب سیلی زدن و گریه کردن

تعبیر خواب سیلی زدن در خواب ابن سیرین

سیلی زدن: هر که ببیند به کسی سیلی می زند، از روی غفلت او را پند و نهی می کند.

تعبیر سیلی زدن در خواب برای احسایی

در مورد سیلی خوردن مصیبت یا امر ناخوشایند یا پریشانی و اندوه و حسرت است و در مورد زاری و زاری امری هولناک و انجام حرام است و چه بسا مصیبت است و خیری ندارد. برای کسانی که آن را دیدند، مخصوصاً اگر با فریاد باشد، مصیبت بزرگتر است.

دیدن سیلی در خواب

( سیلی زدن ) در خواب هشدار از غفلت است که منفعت است و سیلی زدن به صورت زن بیانگر مژده فرزند ذکور پس از ناامیدی از او است به سبب فرموده خداوند متعال : سیلی روی گونه و سایر قسمت های بدن ممکن است نشان دهنده بیماری ها و بلایایی در اندام سیلی خورده باشد.

تعبیر خواب سیلی زدن – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=Rl4O0LN4GiM

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا