تعبیر خواب میوه و سبزی دیدن خوردن سبزی و میوه در خواب

تعبیر خواب سبزی و میوه ابن سیرین

خرید میوه در خواب

خرید سبزیجات در خواب

تعبیر خواب سبزی در بازار

تعبیر خواب سبزیجات برگ دار

تعبیر خواب سبزیجات برای زن باردار

سبزی دیدن ابن سیرین

سبزیجات برگ دار در خواب

هر کس ببیند که با دستان خود هندوانه ای از آسمان می خورد و در خواب آن را بلند کرده است، این برای صاحبش خیر و صلاح است، زیرا از خدا چیزی عاجل می خواهد و خداوند در آینده ای نزدیک او را اجابت می کند. و این حکایت از حسن نیّت او در طلب خدا دارد و اینکه دلش بسیار نیکو و پاک است و به کسی ضرر نمی رساند.

هر کس در خواب ببیند خیار می بیند، بیانگر آن است که همسرش حامله می شود و پس از مدت ها بچه دار نشدن، خداوند به او فرزندانی عطا می کند.

هر کس در خواب کدو حلوایی ببیند، بیانگر آن است که علم و طهارت و علم دارد و امت خود را از علم دنیوی بهره مند می سازد و یا دانشی را که برای بشر مفید است فرا می گیرد و تمام تجربیات خود را به خاطر عرضه می دارد. از هموطنانش

هر کس در خواب ذرت را در درختانش ببیند، برایش نیکویی است از حیث به دست آوردن مال فراوان و خداوند به او روزی حلال گسترده می دهد.

هر که در خواب برنج ببیند، بیانگر مالی است که از عرق پیشانی خود به دست می آورد.

هر کس در خواب علوفه ببیند، برای صاحب آن از نظر مالی و فرزند و رزق و روزی، نیکی است.

هر کس در خواب کدو حلوایی ببیند، بیانگر آن است که از بیماری ای که به او مبتلا شده بود بهبود یافته و یا از مرگ می گریزد و به زندگی عادی خود باز می گردد.

هر کس در خواب گندم و کنجد ببیند، بیانگر این است که از شر دشمنان در امان است و در جان خود و به صلاح دین و التزام به معارف اسلام در امان خواهد بود.

هر که در خواب پیچک ببیند، دلالت بر شادی دارد که برای مدت کوتاهی او را فرا می گیرد، اما شادی بزرگ و شادی بزرگ است.

هر که در خواب خشخاش ببیند، بیانگر مالی است که به دست می آورد و از نظر اقتصادی و مادی بهبود می یابد.

هر کس در خواب غیبت ببیند، بیانگر شادی و خرسندی است که صاحبش را به خاطر مقامی که بر عهده گرفته و به مقامی بلند رسیده است، یا به خاطر فرزندی که پس از مدتی انقطاع فرزند به او سعادت یافته است. یا همسری صالح و پاکدامن که در زندگی اش سعادتمند بوده است.

هر که در خواب گشنیز سبز رنگ ببیند، دلالت بر حسن امور در دینش و علم و التزام به معارف دین و سعادت در زندگی دنیا دارد.

هر که در خواب شاهی ببیند، دلالت بر آن دارد که در کارها نیکوکار است.

اگر کسی در خواب ببیند که در خواب خیار می خورد، بیانگر آن است که همسرش حامله است و جنسیت نوزاد مؤنث است و از او بسیار خوشحال است.

اگر کسى در خواب بادمجان ببیند، بیانگر فراوانى روزى صاحب بیناست.

تعبیر بد دیدن میوه ها و سبزی ها و گیاهان برای صاحب آن

هر کس در خواب خیار را در مزرعه ببیند، بیانگر غم و اندوهی است که آرامش زندگی او را به هم می زند.

هرکس در خواب نارنگی ببیند، نشان دهنده بیماری لاعلاجی است که بر او تأثیر می گذارد و زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث می شود نتواند به زندگی قبلی خود ادامه دهد.

هر کس خردل را در خواب ببیند، بیانگر بدی صاحب آن است و کسانی هستند که بر او مکر بزرگی می چینند.

هر كه در خواب سير ببيند، بيانگر آن است كه در شرح حال به كسى تهمت زده شده و سخنانى از او مى گويد كه زيبا نيست.

هر کس در خواب هویج ببیند، برای صاحب آن بدی نشان می دهد، زیرا غم و اندوهی بر او وارد می شود و او را افسرده می کند.

هر کس در خواب هندوانه در مزارع کشاورزی ببیند، نشانگر بیماری است که او را بدحال می کند، و هر کس در خواب ببیند هندوانه در خانه می اندازد، بیانگر مرگ صاحبان خانه و تعداد است. از مردگان تعداد هندوانه هایی است که در خانه پرتاب می شود.

هر کس در خواب عدس و نخود ببیند، دلالت بر ناراحتی و اندوهی دارد که به او مبتلا می شود و مزاج او را به هم می زند و او را از ادامه زندگی باز می دارد.

شیخ قبری قطب و معنی ظاهر شدن میوه ها و سبزیجات در خواب – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=6tB53LrVo3Y

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا