تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید نو، دیدن لباس سفید در خواب

لباس سفید در خواب اثر ابن سیرین

تعبیر خواب لباس سفید برای مرد

دیدن لباس سفید در خواب

تعبیر خواب لباس سفید برای زن متاهل

تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید برای مرد متاهل

تعبیر خواب زنی که لباس مردانه پوشیده است

تعبیر خواب لباس سفید برای مرد

پوشیدن لباس سفید در خواب برای زنان مجرد

[U]تعبیر خواب پوشیدن لباس نو سفید در خواب ابن سیرین[/U]

ردای نو و سفید و برازنده: کرامت مرد و دین و صداقت و عبد او نرمی در دین است.

از ابن سیرین درباره مردی سؤال شد که دید عبایی جدید از پشم یمانی بر تن دارد که لبه های آن سوراخ شده بود، گفت: این مردی است که از قرآن چیزی آموخت و آن را فراموش کرد.

تعبیر دیدن لباس سفید در خواب – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=JfMfCbKYUD0

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا