تعبیر خواب نکاح حرام، رؤیت ازدواج در خواب ابن سیرین.

تعبیر خواب ازدواج دختر مجرد

تعبیر خواب ازدواج با مرد غریب

تعبیر خواب ازدواج از مقعد

ازدواج در خواب برای یک زن متاهل

تعبیر خواب ازدواج شوهر با همسرش

تعبیر خواب ازدواج با معشوقه

تعبیر خواب زنی که با زن همخوابه است

تعبیر خواب آمیزش شوهر با همسرش

[U]تعبیر خواب نکاح حرام در خواب ابن سیرین[/U]

نکاح زنان حرام: اگر بعد از یائسگی با آنها همبستر شده و در مادر مخصوصاً بعد از غیبت برای بازگشت به محلی که با نفقه و حضور از آنجا رفته است، پس از حبس، هدایایی داده است، مگر این که در مدت عده با آنها جماع کرده باشد. ماه های حج یا در خواب دلیلی بر آن باشد، آنگاه پای خود را بر زمین حرام لگدمال می کند و از آن به آرزویش می رسد و اگر رضای او برآورده شده باشد و نطفه اش مالی است که در آن مکان نیکو خرج می کند. شاگرد خسته نمی شود و اگر از آن برگردد روحش از او می خواهد که به او برگردد و هر که چیزی از نطفه در دست داشته باشد یا در لباسش ببیند از پسر یا دیگری پول می گیرد. .

تعبیر خواب ازدواج – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا