تعبیر موس در خواب خواب موس کامپیوتر لپ تاپ در خواب

خواب موش برای زن متاهل، برای زن، برای دختر، برای امام صادق، برای ابن سیرین، تعبیر خرید موش جدید، دید صفحه کلید شکسته، موش

ماوس نشان دهنده رومینگ، حرکت، جستجو و جستجو است. همچنین به خدمتکار، راننده، کارگر و نماینده واسطه اشاره دارد. یا به یک نهاد کنترل کننده اشاره دارد که توسط یک مقام یا اداره ای اداره می شود که از نظر رتبه و مقام بالاتر است. یا بیانگر تصمیمی است که از ترک، بریدن، ادامه دادن چیزی، عقب نشینی یا رسیدن به هدف، واجب است. کلمه “موس” ممکن است به وسواس فکری یا چیز بد و مخرب اطلاعات و تعبیر رایانه در خواب اشاره داشته باشد – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا