تعبیر خواب نمایندگی دیدن نمایندگی در خواب

تعبیر دیدن عاملیت در خواب

عاملیت نشان دهنده ثروت و کنترل بر آنچه دیگران دارند و آنچه که او به آنها می پیوندد است. زیرا آژانس وظیفه دارد عمل کند

چشم انداز امضای یک کاغذ – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا