تعبیر خواب کشتن شخصی که در خواب کشته شده است

معنی قتل و نزاع برای دختر مجرد، برای زن، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، خواه قتل با تیراندازی با چاقو، تیراندازی با اسلحه کمری، اقدام به کشتن، در خواب دیدم که در دفاع از خود، فرار و غیره توسط ابن سیرین یک فرد ناشناس را کشتم

قتل در خواب

 1. هر کس در خواب ببیند که کسی را کشت و عضوی از او قطع نکرد، برای آن کشته شده خیر و منفعت از او خواهد گرفت.
 2. می گفتند قاتل به مقتول ظلم می کند
 3. و هر کس ببیند که او کشته شد، این بدان معناست که عمر طولانی خواهد داشت و خیر و منفعتی از قتلش به او می رسد.
 4. و گفته شد هر كه ديد كه كشته شد و نداند كيست او را كشته، شريعت صغير است
 5. هر کس در خواب ببیند که فرزندش را کشت، خداوند متعال او را حلال می کند
 6. می گفتند برای پول به پسرش ظلم می کند
 7. و هر کس در خواب ببیند کسی را کشت و خون از بدنش جاری شد به اندازه خون به او پول می دهند
 8. و هر کس در خواب ببیند که مردی را کشت و رگهایش چکه کند، مقتول از قاتل رنج می‌برد که از زبانش کراهت دارد و گفته شد که از او بهتر است.
 9. و هر کس در خواب ببیند که جانی را کشت و نداند آن چیست، بر دشمن خود پیروز می شود و از غم و اندوه نجات می یابد.
 10. هر کس در خواب ببیند که خود را کشته است، توبه می‌کند و هر که ببیند گروهی او را کشتند، از سلطان یا کسی که به جای او می‌نشیند، خیر و سود می‌برد.
 11. و هر کس ببیند که گروهی یکدیگر را کشتند، در میان آنها اظهار بدعت است
 12. هر کس در خواب ببیند که خود را می کشد، خالصانه توبه کند
 13. و هر کس در خواب ببیند که انسانی را کشت گناه کبیره کرده است و کشته شده نیکی می کند.
 14. و ذبح ناعادلانه است
 15. و اگر ببیند که جانی را کشت، به خاطر فرموده خداوند متعال از اندوه نجات می یابد:
 16. و اگر غلامى ببیند که اربابش او را کشت، او را آزاد کند
 17. و هر کس در خواب ببیند کشته شد و نداند کی او را کشته است، از شریعت غافل است.
 18. هر کس عمداً نفسی را بکشد ستم کرده است، گناهکار است
 19. و هر کس به کشتن نفسی اقرار کند، به سبب فرموده خداوند متعال: (فرمود: پروردگارا من یکی از آنها را کشتم و بیم آن دارم که کشته شوند،) ولایت بر او می شود.
 20. و گفته شد: هر که ببیند کشته شده، نماز را رد کرده یا ترک کرده است
 21. و هر که ببیند پسرش را کشت، روزی می‌یابد
 22. هر که در خواب ببیند در راه خدا کشته شده است، بیانگر سود و تجارت و وفای به عهد است
 23. اگر در خواب قتلی ببینید، پیش‌بینی می‌کند که از اشتباهات دوستانتان بسیار رنج خواهید برد. بی تفاوتی در کار یک مرگ را خواهید دید
 24. اگر خواب ببینید که مرتکب قتل می شوید، پیش بینی می کند که درگیر ماجرایی ناپسند خواهید شد که نام و اعتبار شما را آلوده می کند.
 25. اگر در خواب دیدید که شخصی شما را کشته است، این پیش بینی می کند که دشمنان قصد دارند شما را سرنگون کنند
 26. اگر زنی در خواب ببیند که شاهد قتلی است یا ارتباطی با آن دارد، پیش‌بینی می‌کند که دچار وحشت می‌شود، مبادا نامش با رسوایی همراه باشد.
 27. اگر در خواب ببينيد كه مرتكب جنايت شده ايد، بيانگر آن است كه به دليل بي تفاوتي ديگران دچار ناراحتي شديدي خواهيد شد.
 28. و اینکه تاریک شدن جو اطراف شما باعث ایجاد اضطراب آزاردهنده برای نزدیکان شما خواهد شد
 29. اگر در خواب دیدید که یکی از دوستانتان خودکشی کرد، هنگام تصمیم گیری در مورد یک موضوع بسیار مهم دچار مشکل خواهید شد.
 30. اما اگر در خواب دیدید که مردی بی دفاع را می‌کشید، این پیش‌بینی غم و اندوه و شکست در امور تجاری است.
 31. و اگر در دفاع شخصی را بکشید یا یک جانور بریده بریده را بکشید، این به معنای پیروزی و قیام در مرکز است

تفسیر رویای قتل – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hXEQu755Tio

یک سوال :

شیخ، دیروز در خواب دیدم که از پنجره اتاق به صدای خیلی ها نگاه می کنم، متوجه شدم که بین یک نفر با دیگری دعوا شده است و بعد دیدم یکی از آنها به طرف خانه تیراندازی می کند. دیگران و مردمی که در اطراف او فریاد می زنند، چون می دانستند که در حال مضطرب کشته شدن را ندیدم، شیخ، از خداوند متعال بخواه که اندوه و اندوه مرا برطرف کند و از تو می خواهم که برای من دعا کنی.

پاسخ:

کشتن گناه است و تو قتل را دیده ای و مقتول را ندیده ای و این نشان می دهد که بعضی از دوستان تو را بی آنکه بدانی تو را به گناه می کشانند بهتر است اگر دیدی دوستی خود را تغییر دهی. دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند، مگر نیکان (67).

خداوند کار شما را آسان کند و به شما برکت دهد و من و شما را از اهل هدایت و تقوا و پاکدامنی و ثروت قرار دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا