تعبیر خواب کبوتر دیدن کبوتر در خواب

دیدن حمام در خواب برای زنان مجرد

کبوتر سفید در خواب

تعبیر خواب کبوتر خاکستری

دیدن کبوتر سیاه در خواب

تعبیر دیدن حمام در خواب برای زن باردار

چرخه آب در خواب

جارو برقی در خواب

حمام سفید در خواب

کبوتر یا کبوتر در خواب: تعبیر ابن سیرین

کبوتر اگر به سمت شما پرواز کند یا به سمت شما سر بزند یا روی سینه، شانه یا دستان شما بنشیند یا در زیر نور خورشید باشد، خواب بسیار خوبی است که حکایت از خیر و شادی و همچنین شادی و لذت دارد. و حالش خوب است و اگر از شما بپرد، نشان دهنده این است که به کسی دور از خود فکر می کنید و اگر کبوتر مرده یا بیهوده برای گرفتن آن تلاش می کنید، نشانه شکست یا شکست است.

حمام سفید در خواب

ديدن كبوتر سفيد در خواب نشانه آرامش و امنيت در امرار معاش و كار است، همچنان كه كبوتر سفيد حاكي از مژده است و نشانه ازدواج زنان مجرد و كبوتر سفيد ذبح شده نشان دهنده رقابت، لانه آن است. نشان دهنده صمیمیت، تخم آن نشان دهنده پول و صدای آن در خواب نشان دهنده فراق و غم ها و پرهای آن نشان دهنده ازدواج و شکار آن نشان دهنده موفقیت و در قفس گذاشتن نشان دهنده محاکمه، زندان یا زندانی است.

حمام سیاه در خواب

کبوتر سیاه در خواب دلالت بر جنگ و درگیری و بی عدالتی و دعوا دارد و برعکس کبوتر سفید است زیرا مبین خبر غم انگیز و دلیل بر طلاق زن متاهل یا متاهل است ریا و ریا و دوستی ساختگی و آشیانه او در خواب نشانگر تباهی، گوشتش نشان دهنده نافرمانی، تخم هایش از فسق، صدایش در خواب منادی بدبختی، و پرهایش نشان دهنده خیانت به شوهر، و شکار او نشان دهنده جنایت و قرار دادن اوست. قفس نشان دهنده محاکمه، اسارت یا بیگانگی است.

کبوتر خاکستری در خواب

کبوتر خاکستری یا کبوتر خاکستری در خواب بیانگر رزق و روزی فراوان است برای زن حامله فرزند ذکور برای زن شوهردار حاملگی و برای زن مجرد نزدیک عقد و نامزدی یا آشنایی و خوردن گوشت آن محمود و رزق حلال است و ذبح آن حکایت از قطع رحم و آشیانه آن نماد خانه شادی است خانواده صمیمی و پروازش مژده است و تخمهایش نشانه غنای جوجه هایش نشانه زایش است و نر آن نشانگر دین نیکو است و ماده دنیایی پر از شادی و صدای او نشانه عروسی و ختنه یا موفقیت است.

من دختری مجرد هستم که نامزد کرده ام و دبیرستان را تمام کرده ام و شغلی دریافت نکرده ام. در خواب دیدم که دو کبوتر سفید قلمی بین پاهایشان گرفته اند یعنی یک قلمی که آنها را می گیرد دو کبوتر بین پاهایشان آنها را نزد من می آورند و اگر آن دو کبوتر سفید باشند کدام را از آسمان بیاورند می دهند تعبیر

خواب کبوتر، خواب نیکو است و بیانگر زنی مطیع است که شوهرش را دوست دارد، و دیدن آن دو کبوتر با هم، بیانگر این است که ازدواج شما نزدیک است و خدا می داند.

حمام رنگارنگ در خواب:

کبوتر رنگی در خواب دلالت بر شادی ها و مناسبت های شاد دارد، مژده است برای زن مجرد دیدار با کسی که دوستش دارد و برای زن متاهل نشانه محبت و عشق است. کبوتر رنگی در خواب زن حامله نمادی از تولد دوقلوها، تخم و پر و جوان و صدا و آشیانه اش همه نشانه شادی و لذت و خشنودی است و برای تاجر سود است، طلبه موفق است، جوان کار یا مسافرت دارد و لیسانس آرامش و ثبات دارد.

کبوتر کوچک یا کبوتر کوچک در خواب

اگر در خواب كبوترى كوچك ديدى بدان كه مژده خواهى گرفت، اگر كبوتر پرواز كرد، نشانه سفر است، اگر كبوتر كوچك بر دوش تو فرود آمد، نشانة كار يا ترفيع در كار است. اما اگر آن را گرفتی نماد مقدار کمی پول بود و اگر کبوتر کوچک بالای تخت یا تختت تخمریزی کرد، تو با حسنا باکره ازدواج می کنی.

تعبیر کبوتر خوردن در خواب خوردن کبوتر در خواب علامت ازدواج مرد است و همچنین نماد حاملگی زن متاهل است خوردن گوشت یا تخم کبوتر نماد سود در تجارت است همچنین به انجام معاملات بزرگ به ویژه اشاره دارد. موفقیت پروژه ها و زنان مجردی که گوشت کبوتر می خورند با مردی مرفه ازدواج می کنند خوردن کبوتر برشته دلیل بر بی توجهی یا فراموشی یک تکلیف است و گاهی حکایت از رباخواری دارد خوردن کبوتر شکم پر در خواب

خوردن کبوتر شکم پر در خواب بیانگر کار نیکی است که نسبت به دیگری انجام می دهید.

دیدن کبوتر در خواب زن باردار

هر زن یا زن حامله ای در خواب خود کبوتر یا کبوتری می بیند، این نشانه زایمان آسان است و کبوتر در خواب زن حامله نر به دنیا می آید و کبوتر کوچک ماده متولد می شود.

حمام در رویای یک زن مجرد

همانطور که از ابتدای مقاله اشاره کردم، کبوتر در رویای ازدواج یک زن مجرد بسیار نماد است، در مورد کبوتر مجرد یا کوچک، نماد خواستگاری یا آشنایی است.

تعبیر کبوتر در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا