تفسیر موم گوش

خروج موم از گوش پاک کردن جرم گوش از گوش تعبیر خواب دیدن چسب گوش تعبیر خواب پاک کردن گوش از خاک

اگر خواب حقیقت داشته باشد به شما مژده می دهد که آسیب را از شما دور می کند و باعث آرامش شما می شود، شاید سعی کنید وضعیت خود را اصلاح کنید و به هر آنچه مفید است گوش دهید و از شنیدن چیزهایی که خدا را عصبانی می کند خودداری کنید. و تو را به نیکی خود بشارت دهد، زیرا کسی بر توست و خدا داناتر است.

اگر در خواب ببیند که موی گوش و چسب را از گوش می زند و رنگ آن زشت است و خوب نیست، غیبت است که بیننده در مجلس خود می شنود یا کسی در خانه اش ذکر می کند.

اگر در خواب ببیند گوشهایش کوچک یا ریز شده است و دائماً چیزی به آن پاسخ می دهد و حتی بوی بدی از آن بیرون می آید، به این معناست که او به دستورات خدا پاسخ نمی دهد و از حق دور می شود.

اگر کسی در خواب ببیند که گوش او را بریده اند یا کسی را ببیند که گوش او را می‌برد، این به معنای فساد است.

اگر انسان ببیند که بیش از یک گوش دارد، علوم بسیاری را فرا می گیرد یا اهل فرار است.

اگر شخصی در خواب ببیند که گوش او تبدیل به گوش الاغ، گوسفند یا هر حیوانی شده است، به این معنی است که در حال تغییر موضع است.

اگر انسان در خواب ببیند که انگشت خود را در گوش فرو می کند ممکن است از بدعتی بمیرد و اگر صاحب خواب مبتکر باشد یا بدعتی را دنبال کند و ببیند انگشت خود را در گوش او می گذارد، این بدان معناست که می میرد یا در مسجد مؤذن می شود.

اگر شخصی در خواب ببیند که مو از گوش شاه یا رهبر کنده می شود، به این معنی است که او جاسوس این پادشاه است.

گوش در خواب، طبق تعابیر برخی از مفسران، ممکن است به همسر یا دختر مرد اشاره داشته باشد

تمیز کردن گوش – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا