تعبیر کمربند طلایی در خواب رؤیت کمربندی از طلا

معنی بستن کمربند طلا، نقره، آهن یا پارچه برای دختر مجرد برای زن شوهردار

زنی که کمربند طلادوزی شده یا جواهرات خود را گم می کند ممکن است در واقعیت عشق یا جذابیت خود را از دست بدهد.کمربند طلایی در خواب نمادی از قابلیت ها و ویژگی های زیبایی شناختی و معنوی زنان و مردان است.کمربند نقره نمادی از توانایی ها و توانایی های فکری است. توانایی هایی مانند توانایی نوشتن، خطابه، تجزیه و تحلیل یا مناظره یا اقناع کمربند آهنین نماد نفوذ و قدرت است و گاهی نماد ظلم یا بی عدالتی است. کمربند ساخته شده از پارچه، کتان، پشم یا ابریشم نماد پول منقول و از حیث اوراق، اوراق قرضه و سهام به خوبی از آن خارج شود

تعبیر دیدن کمربند – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=RYVRMT_x1Hs

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا