تعبیر بیرون آمدن خون از باسن در خواب، خوابی که در آن خون است

من در خواب دیدم که خون از آلت تناسلی مرد بیرون می‌آید، خونی که از مرد جوانی مجرد و مردی متاهل از مقعد بیرون می‌آید.

هر کس از خونش بیرون بیاید به مال حرام و کشنده می رسد هر که از آلت برای مردان خون بیرون بیاید نشان دهنده سقوط همسر و رفتار بد اوست بیرون آمدن خون از دندان مرد جناب عالی

تعبیر خونریزی در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=Aq7weAWntsI

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا