تعبیر خون در خواب و ظهور خون ابن سیرین

دیدن خون یا زخم هایی که از آن خون بر زمین، دست، پا، سر و بینی دختر مجرد متاهل، زن باردار مطلقه، مرد متاهل و مرد جوان مجرد خون می آید توسط ابن سیرین و غیره.

تعبیر خون در خواب

خون نشان دهنده مال حرام و گناه کبیره ای است که بیننده مرتکب می شود یا انجام می دهد یا انجام می دهد و برای آن برنامه ریزی می کند.دروغ از بیننده یا از طرف مقابل.

كسى كه از خون كسى بنوشد، اگر صاحب خون را بشناسد از آن سود مى‏برد و اگر صاحب خون را نشناسد، در كارها و گرفتارى ها آسوده مى‏شود. و از آنچه برایش در نظر دارد در حدود عدالت و راستی به سعادت خواهد رسید.

و هر کس خون کسى را از دهانش تف کند، اگر او را بشناسد مورد منفور آن شخص قرار خواهد گرفت، و اگر او را نشناسد یا مجهول نشناسد، بلاى بزرگى در خود و مالش خواهد آمد. پول حرام را خواهد خورد.

و هر کس در گودال یا چاه خون بیفتد بلای حرام است و هر کس جایی را ببیند که گویا نهر خون جاری است، بیننده خون او را در آن مکان می‌ریزد. هر کس بدون جراحت و حجامت و ناخواسته از بدنش خون بیرون بیاید به اندازه خونی که از او بریزد، مال خود را از دست می دهد و خون نشان دهنده جان صاحبش و غذای او و مال اوست. خوشبختی، همانطور که النابلسی گفت

تعبیر بیرون آمدن خون از بدن در خواب

هر کس در خواب خون بسیار بریزد و خون بسیار بریزد، او را از کسی که از پدر، کار، شریک یا تجارت برای او مال می‌آورد، منتفع می‌سازد، و ممکن است منفور شود و موجب زیان یا فقر شود. بر شیطان کسى که در بدنش خون گردش مى کند و آن در کار حرام یا مال حرام است.

تعبیر خون حیض در خواب

و خواب خون حیض برای دختر مجرد ازدواج است و زن مستاصل از حیض و پیر مرض است و هر که به خون آغشته شود یا کسی آن را به خون بمالد از مال حرام بیرون می آید و انجام می دهد. از آن سودی نمی برد، بی دلیل بر بدن بیرون می آید، حکایت از افرادی دارد که در محل کار، خانه یا با دوستان به بیننده بدی دارند و او را به هلاکت می برند.

تعبیر لکه خون در خواب

در مورد دیدن خون روی زمین، کسی که آن را می بیند، چه مرد باشد چه ماده، ماهیت یا صاحب آن را نمی داند، یا برای انسان بوده یا حیوان، یا نو است یا کهنه، اما گرفتار ترس یا تعجب یا شوک شدید از دیدن آن می شود، آنگاه این حیله و فریب است که از اطرافیانش به دست آورد تا پول او را بدزدد یا در مال حرام شریک شود.

بیرون آمدن خون از اندام ها در خواب

اگر خون از آلت مرد برای مرد بیرون بیاید نشان دهنده سقوط همسر و بد اخلاقی اوست و خونی که از مقعد خارج می شود موجب مالی حرام و تباهی و خروج آن از دندان می شود. مرد باشد یا زن، آن وقت نگرانی و غم و مصیبت است که خویشاوندان عامل آن هستند و از رگها و رگها، بی پولی یا فقر یا غم است، بزرگ یا بی شادی، مانند چاقو زدن به کسی. انجام داده است، بازگشت ایمن از مسافرت یا مال زیاد و سلامتی در بدن است، و هر کس ببیند از صورت و چشم و بینی و گوش یا هر جای سرش خون بیرون می‌آید، مال حرام است. نافرمانی شدید در راه به دست آوردن آن و حرام در راه صرف و گم شدن آن توسط بیننده

تعبیر خون حیوان در خواب

خون حیوانات بر حسب نوع حیوان یا وحشی است که خون آنها در خواب است و به بیننده ضرر می رساند و ممکن است برای همه حیواناتی که گوشت آنها خورده شود و میزان ضرر دروغگویی به این صورت باشد. به اندازه اندازه حیوان

تعبیر خونریزی در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=Aq7weAWntsI

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا