تعبیر ضربه زدن مرده به زنده در خواب

در خواب دیدم مرده مرا در خواب برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، در خواب دیدم که مرده می خواهد مرا کتک بزند، چه برادر، چه پدر عزیز، چه شوهر. ، پدربزرگ، مادر، همسر و غیره برای ابن سیرین

نماد کتک زدن در خواب جنبه ها و جلوه های زیادی دارد، ممکن است با دست، شلاق یا هر وسیله دیگری باشد، یا خود را کتک زن یا کتک خورده می بینید، ممکن است از شما خون بیرون بیاید، یا ممکن است شما دچار شکستگی یا ضایعه در بدن شوند همه این موارد با توجه به حضورشان در خواب تعبیر خاصی دارند.

ضربه زدن به زنده نشانه رضایت و بخشش است، مرده به عنوان سپاسگزاری از محبتی که از زنده در زندگی کرده، زنده را می زند و مرده در خواب دختر را می زند تا خبر ازدواج او را بدهد و او به زنده ها ضربه می زند تا شانس زیادی در دنیا داشته باشد و دید به طور کلی خوب است.

کتک خوردن با شلاق در خواب ممکن است سخن بدی باشد و خونی که در اثر کتک زدن بیرون می آید ممکن است ضرر مالی باشد.

و زدن با توپ حاکی از حیات ماده مرده است.

و پیروز شدن با شمشیر بر دشمنان.

و کتک زدن با راه رفتن محمود نیست و همچنین زدن با ساقه.

و زمین زدن در خواب سفر است

و هر کس ببیند که او را کتک می زنند، دلیل خوبی است، مادامی که ضربت دهنده از فرشتگان یا مردگانی نبوده باشد.

و هر کس در خواب ببیند مرده ای در حال عصبانیت او را می زند، دلالت بر آن دارد که بیننده گناهی کرده یا تصمیم به انجام آن گرفته است (زیرا مرده در سرای حق است و جز به رضای خدا راضی نمی شود).

همینطور اگر مرده در خواب به انسان زنده برخورد کند، بیانگر مسافرت است.

و زدن زنده به مرده ممکن است نشان دهنده قدرت بدهی کتک زننده باشد

و زدن در خواب اگر خراش و درد نداشته باشد جامه است.

کتک زدن حیوان ناشایست جهل و تجاوز است.

و هر کس در خواب ببیند که بدون بستن دست و پایش با تازیانه زدند، خواه خون از او خارج شود یا نه، دلالت بر کسب مال حرام است، مخصوصاً اگر بدن به خون آغشته شده باشد، و اگر کتک اثر داشته باشد. این یک مزیت است، به خصوص اگر ضربه زن شناخته شده باشد.

و هر کس در خواب ببیند که کسی او را زده و نداند چرا او را زده و دلیلش چیست، خیر و پول می‌گیرد و لباس نو می‌پوشد.

تعبیر ضرب و شتم در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا