تعبیر: پسرم را در خواب کشتم، خواب کشتن پسرم در خواب

خواب کشتن پسرش در خواب برای مرد متاهل، یعنی مردی را کشتم که دیدم خود را کشتم.

هر که در خواب ببیند فرزندش را کشت خدای سبحان به او روزی حلال می دهد و می گویند پسرش به خاطر پول ظلم می شود هر که ببیند جانی را کشت و نداند که چیست پس او را می بیند. بر دشمن خود پیروز می شود و از اندوه و اندوه نجات می یابد و هر کس ببیند که خود را کشته است، توبه می کند.

تعبیر خواب کشتن وصم یوسف – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=Qb809F09W44

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا