تعبیر خواب سوتین در خواب برای زن متاهل

رویای پوشیدن سوتین در اتاقم را دیدم، تصویری از نشان دادن قفسه سینه از سوتین برای یک زن متاهل.

و سوتین نیز مانند هر لباس دیگری چنین تعبیری دارد، برای زن شوهردار است که نشان دهنده فرزندآوری است و نشان دادن سینه به زن شوهردار نشان دهنده جهاد در دستیابی به مال است، زیرا مادر وقتی سینه خود را نشان می دهد کودک به زحمت می افتد. تا از آن به امرار معاش برسد.

تعبیر لباس زیر در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا