تعبیر نیش لاک پشت در خواب برای دختر مجرد ، برای زن متاهل ، برای یک مرد جوان مجرد

نیش لاک پشت در خواب با درد و بی درد برای دختر مجرد و مرد مجرد

هر کس در خواب ببیند که لاک پشتی او را گاز می گیرد، اقبال به علم دارد، اگر در خواب درد ببیند، از آن علم بهره می برد و اگر درد را احساس نکند، علم و اعتبارش از بین می رود. نیش لاک پشت در خواب زن حامله دختر است و در خواب زن مجرد نامزد است و اما مردی که در خواب ببیند لاک پشت او را گاز می گیرد اگر مجرد باشد ازدواج می کند و می دهد. تولد فرزند دختر در صورت ازدواج

تعبیر دیدن لاک پشت – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=ykWVn0z-Oho

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا