تعبیر خواب هویج برای دختر مجرد و متاهل و باردار

دیدن هویج در خواب چه بریدن آب هویج پوست کنده و چه نوشیدن هویج خوردن برای ابن سیرین و غیره

در جزایر می‌گفتند برای کسانی که او را می‌زنند، می‌گیرند، نگاه می‌کنند یا در غذا می‌خورند، پریشانی، خستگی و اندوه است. و هر که در خواب ببیند که دسته ای از هویج در دست اوست، به امری چنگ زده است که نمی تواند آن را قبول کند. و گفته شد هویج در خواب زن ستوده است و خوردن آن فایده و پختن آن رزق است.

تعبیر خوردن هویج در خواب

خوردن هویج در خواب برای کسانی که هویج را با سایر غذاها مانند آبگوشت، پیش غذا و یا سایر مواد می خورند، فال نیک است. و اما خوردن هویج به تنهایی دلالت بر مصیبت بیننده دارد و در روایات قدیم نیز گفته شده است: خوردن هویج بیانگر از بین رفتن حسد است و اگر بیننده از درد و درد یا بیماری شکایت کند، شفابخش است. و اما خوردن هویج پخته در خواب، بیانگر رزق و روزی یا پول است و گفته شده است که نشانه تحول مثبت در زندگی است. ممکن است نماد ازدواج یک زن مجرد یا حاملگی یک زن متاهل باشد و خدا بهتر می داند.

پوست کندن هویج در خواب

پوست کندن هویج بعد از پاک کردن آن در خواب ستودنی است و اما پوست کندن هویج بدون شستن یا تمیز کردن با آب، نشان دهنده نزاع بیننده و خانواده اوست و ممکن است بیانگر سخنان بد یا نیت بد نسبت به دوست یا خویشاوند باشد.

تعبیر بریدن هویج در خواب

بریدن هویج با چاقوی آشپزخانه در خواب برای دختر مجرد خوب نیست، زیرا گاهی اوقات نشان دهنده باطل شدن نامزدی یا قطع رابطه با عزیزی است. و اما زن شوهرداری که در خواب ببیند هویج را با چاقو می برید، ممکن است شوهرش را غیبت کند یا بدی ها را به او یادآوری کند یا بین شوهر و خانواده اش جدا شود. و بریدن هویج با چاقو در خواب مرد، بیانگر انقطاع امرار معاش یا اولاد اوست.

تعبیر آب هویج در خواب

و اما آب هویج در خواب ستودنی است و نوشیدن آب هویج در لیوان یا فنجان بیانگر حاملگی زن شوهردار است. و اگر مردی در خواب ببیند که آب هویج می نوشد یا پخش می کند، دری عریض برای او فراهم می شود و خیر در خانه او وارد می شود و ممکن است همسرش پسری به دنیا بیاورد.

تعبیر خوردن هویج در خواب

اگر در خواب هویج سبز باشد، خوردن آن در خواب زن مجرد خوب و ستودنی است، زیرا نشان دهنده ترک یا دعوا است و اگر هویج زرد باشد، در خواب دختر مجرد، نشان دهنده بیماری است. در مورد هویج با رنگ طبیعی، این نشان دهنده یک ازدواج مبارک است.

تعبیر خوردن هویج در خواب زن متاهل

خوردن هویج تازه در خواب زن متاهل خوب است و بیانگر رزق یا فراوانی در آن است همچنین نشانه ثبات عاطفی و عاطفی است خوردن هویج پخته بیانگر حاملگی است اگر زن متاهل در خواب هویج زیاد خورد متوجه شد خوب است یا خوشمزه، خدا به او پسر خوبی بدهد یا خدا مشکل شوهرش را حل کند.

خوردن هویج در خواب زن حامله، چه خام باشد و چه تازه یا پخته، فال نیک است و در امر زایمان و وضع حمل، نشانه برکت و خیر است.

تعبیر خواب هویج – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=4X0nRHgFJ54

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا