تعبیر خواب سوره اعراف تعبیر خواب خواندن سوره اعراف

تعبیر شنیدن سوره اعراف در خواب تعبیر سوره اعراف توسط النابلسی

تعبیر سوره اعراف ابن کثیر دیدن سوره اعراف در خواب برای دختر باردار، مجرد، مطلقه، مجرد.

تعبیر خواب سوره اعراف از ابن سیرین: هر که در خواب ببیند آن را می خواند تا قدم به کوه سینا نگذارد از دنیا نمی رود.

نابلسی در خواب سوره اعراف را دید: هر که آن را بخواند یا بر او خوانده شود، چنانکه نافع و ابن کثیر گفتند، از هر علم چیزی به او داده می شود و غریب می میرد.

گفته شد که او مؤمن است و به دین اعتراف می کند و پا به کوه سینا گذاشته است. و گفته شد هر که آن را بخواند سفر می کند و از شیطان و مکر او نهی می شود و آدم علیه السلام در روز قیامت شفیع او خواهد بود و گفته شد که خواندن سوره الف. راف از دشمن غرور می کند و دید او در بدترین حالت است.

تفسیر سوره اعراف – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا