تعبیر تالار در خواب دیدن تالار در خواب

تالارهای داخل ویژن مجرد، متاهل، باردار، مطلقه، چه تالار عروسی، دیدم در تالار مجلل عروسی یا سالن معاینه هستم.

تعبیر خواب تالار از النابلسی: در خواب دلالت بر آسایش، زوال فقر، همسر آسان، متنعم، اندک لوازم، مقام عالی، کم خطر، علم نزدیک به دست، فرزند صالح و بنده پسندیده و پول سودمند اگر تمیز و مرتب باشد اما اگر خاکی تیره باشد یا حشرات در آن یافت شود همه خوبی ها در وجود انسان منعکس می شود.

هال: نشانه ای از آسایش، از بین رفتن فقر، همسری راحت، یا موقعیتی باوقار و کم خطر.

تعبیر سالن در خواب YouTube https://www.youtube.com/watch?v=YfJWJQeAWRw

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا