تعبیر شراب خوردن در خواب – دیدن شراب در خواب

خواب نوشیدن مشروب برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد، دیدن شراب و ننوشیدن آن، خرید مشروبات الکلی بدون قند برای ابن سیرین برای امام صادق(ع)

تعبیر نوشیدن شراب در خواب

  1. نوشیدن شراب در خواب ستودنی است و بیانگر فراوانی روزی است
  2. مستی در خواب اغلب ستودنی است، زیرا سلطان و ثروت است
  3. و مستی نیکوکاران، افراط در محبت و اطاعت خداست
  4. مست از نوشیدنی (شراب) بود، پول و قدرت است
  5. و مستی بدون مشروب خوف بزرگی است
  6. مستی در خواب همراه با پاره کردن لباس، بیانگر ناسپاسی و نپذیرفتن نعمت است
  7. برای کسانی که می ترسند، شکر یک راهنمای مطمئن است
  8. دیدن شخصی در خواب که او را مست می گویند، بیانگر ادعای انجام کاری است که شما قادر به انجام آن نیستید.
  9. دیدن مستی و مستی نشان می دهد که او در معرض چیزی قرار گرفته است که پس از آن مست می شود و نمی داند چه اتفاقی افتاده است.

تعبیر شراب خواری در خواب ابن سیرین

شراب خواری: اصولاً مال بدون مشقت حرام است، پس هر که ببیند مشروب می نوشد، به گناه بسیار و رزق و روزی فراوان می رسد، زیرا خداوند متعال می فرماید: «از تو در مورد شراب و قمار سؤال می کنند، در آن، در آن است. بر مال حرام تأثیر می گذارد و گفتند پول حلال است. اگر بنوشد و کسى داشته باشد که در آن با او مجادله کند، به همان اندازه در گفتار و نزاع با او مجادله مى کند. اگر ببیند که نهر شراب به او می زند، در زندگی دنیوی خود دچار آزمایش می شود. تا آنجا که رسید در جذابیت درآمد رخ داد

بعضى از مفسران گفتند: شراب زیاد در خواب نه تنها بد نیست، اگر ببیند که در میان گروه کثیرى است که شراب را آلوده مى کند، بد است، زیرا زیاد نوشیدن مستى را به دنبال دارد. مستی در آن مایه شورش و مخالفت و دعوا است. شرابی برای کسانی که شرکت و تایید ازدواج را به دلیل اختلاط می خواستند

و روايت شده است كه مردى ديد كه سرى سياه و تراشيده دارد و شراب مى نوشد، پس ديده خود را به راهى نقل كرد و گفت: سياهى صورت شما بر قوم خود مسلط مى شويد. با تراشیدن سر، قوم تو را ترک می‌کنند و فرمان تو می‌رود، و در شراب خوردن، زن داری.

الکل در اصل حرام مال بدون عسر و حرام است و گفته شد پول است چه حلال و چه حرام.

هر کس شراب مایع را در حال شنا یا راه رفتن در آن ببیند، تعبیر به فتنه بزرگ می شود و بیع شراب بیع حرام است و شاید دلالت بر ربا و عدم منفعت باشد و خواب شراب خوردن برای آن. کسی که برکنار می شود

هر کس ببیند که شراب خورده و در آن با او نزاع نمی کند، به قدری که از آن نوشیده به مال حرام مبتلا می شود، و گناه کبیره گفته شد که فرمود: از تو می پرسند. شراب و قمار در آنها گناه کبیره بگو.» آیه

هر کس نهری را ببیند که از شراب ساخته شده است، دو قسم است: اگر در آن داخل شود، گرفتار آزار و اذیت می شود، و اگر در آن وارد نشود، تعبیر به تغییر پیشوای خود بر ضد او می شود.

هر کس در خواب ببیند که با قومی شراب می نوشد و پیاله ای به آنها می دهد، دلالت بر دشمنی و نزاع میان آنها دارد، زیرا خداوند متعال می فرماید: «شیطان می خواهد بین شما دشمنی و دشمنی ایجاد کند». ممکن است با آنها مرتکب گناه شود و ممکن است از نظر مالی آسیب ببیند.

هر کس در خواب ببیند که شراب می نوشد و از آن مست می شود، مال حرام بر او اثر می گذارد و از آن پول به اندازه مستی تحت تأثیر سلطانی قرار می گیرد و اگر مستی بدون مشروبات الکلی باشد، بر او تأثیر می گذارد. تشویش و ترس شدید، به خاطر فرموده خداوند متعال: «وَ أَتْکُمْ أَنْتَکُمْ مِنْ النَّاسِ أَعْمَةٌ».

اگر در خواب مست باشید، این پیش‌بینی می‌کند که سرشت بشاش شما باعث می‌شود به نگرانی‌های زندگی توجه نکنید. اگر دیگران را مست می بینید، نشان دهنده این است که شما به رفتار و رفتار دوستانتان اهمیت نمی دهید

هر کس در خواب ببیند که شراب آمیخته با آب می نوشد، پولی به او می رسد که مقداری از آن حلال و مقداری حرام است و ممکن است در شرکتی پولی به دست آورد و از زنی پول بگیرد و به فتنه بیفتد. و مستی از شراب غنای دائمی است آمیخته به درخشندگی و گفته شد سلطانی است که صاحب خواب به دست می آورد و گفته شد که دلیل بر امنیت بیمناک است مست نمی ترسد. از هر چیزی و رویای شراب در کمد به گنجی می خورد و حشیش و تریاک نوعی از آن چیزی است که بین انسان و ذهن او می جوشد.

هر کس در خواب ببیند که بر سر نوشیدن شراب با کسی نزاع می کند، تعبیر می شود که خیری در او نیست.

هر که در خواب ببیند که شراب می فشرد، به خدمت سلطان می پردازد و امور بزرگ در اختیار اوست، شاید خواب دمیدن شراب در خانه حکایت از مرگ عده ای از اهل بیت او دارد.

تعبیر خواب نوشیدن شراب در خواب

ابن سیرین در تعبیر دیدن شراب در خواب گفت: شراب دلالت بر رضایت و رضایت دارد، دلالت بر تایید نکاح است و گفت: کسی که در خواب ببیند مشروب خورده و با پول مخلوط شده است، دو نشانه دارد که می تواند به دست آورد. پول از محل حلال و ممکن است منبع باشد پول حرام است، هر کس ببیند شراب خورده و در آن با او نزاع نمی کند، به نسبت آنچه از آن نوشیده است، به مال حرام مبتلا می شود. گفته شد گناه کبیره به سبب فرموده خداوند متعال است: «از تو درباره شراب و قمار سؤال می‌کنند، بگو در هر دو گناه کبیره است».

تعبیر نوشیدن شراب در خواب توسط نابلسی

شیخ نابلسی می گوید: نوشیدن شراب در خواب، حکایت و اشاره به مال حرام دارد و بر این اساس، کسی که در خواب ببیند مشروب خورده است، نشانه این است که این شخص مرتکب گناه کبیره می شود و پولی به دست می آورد اما از مأخذ حرام است، چنانکه فرموده است کسی که در خواب ببیند شراب می‌نوشد، بیانگر دریافت پول است، اما گفته شد که این پول ممکن است حلال یا حرام باشد.

تعبیر شراب خواری در خواب ابن شاهین

ابن شاهین در تعبیر دیدن شراب در خواب می گوید: کسی که در خواب ببیند در خواب شراب می خورد و شراب در آن اثر کرده و به حد مستی می رسد، این بدان معناست که این شخص بسیار دریافت می کند. مال حرام است و ابن شاهین می گوید که اگر در خواب ببیند مشروب می نوشد و هیچ کس دیگری نیست که با او در شرب خمر اختلاف کند، نشانه آن این است که خواب دیده گناه کبیره می کند و با همان مقدار مشروبات الکلی که در خواب نوشیده بود، پول حرام دریافت کنید.

رویای نوشیدن شراب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا