تعبیر خواب خیاط دیدن خیاط در خواب

معنی خیاطی و خیاطی برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، اینکه آیا به مغازه برود، پیراهن لباس، شلوار، سوزن، دستگاه نخ برای ابن سیرین و غیره

معانی خیاط در خواب

ديدن او در خواب بيانگر صميميت و توافق بين مردم است و رؤيت او ممكن است حاكي از نويسنده و ازدواج كننده باشد، چنان كه رؤيت او نشانگر آن است كه از كار خود غفلت كرده و يا از كردار خود پشيمان باشد. می بیند که دارد لباس زنانه می دوزد، در مضیقه می افتد

رویای رفتن به خیاطی

 1. فقهای تعبیر خواب می گویند که اگر در خواب ببیند که به خیاط می رود، اگر ببیند برای خودش خیاطی می کند، بیانگر این است که این شخص برای اصلاح دین خود و در دنیا تلاش می کند. به زودی یک مصیبت بر سر او خواهد آمد که توسط یک خانم ایجاد شده است.
 2. امام نابلسی می گوید

  دیدن خیاط در خواب

  به طور کلی بیانگر صمیمیت، قرارداد و آسیب بین افراد است، شاید دیدن خیاط در خواب بیانگر نزدیک شدن به ازدواج این شخص باشد.

 3. ابن شاهین می گوید که اگر در خواب ببیند که خیاطی برای همسرش لباسی می دوزد، اما طرح و دوخت آن را اصلاح نمی کند، بیانگر آن است که این شخص بین خود و همسرش با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

تعبیر سوزن در خواب

فقهای تعبیر خواب می گویند اگر مردی در خواب ببیند که در حال خیاطی است و سوزن در دست او فرو می رود، بیانگر این است که این شخص از حرام ها وام می گیرد.

اما اگر زنی در خواب ببیند که سوزنی به بدنش وارد شده است، بیانگر این است که اگر دختر مجرد باشد به زودی ازدواج خواهد کرد، اما اگر ازدواج کرده باشد، بیانگر حاملگی یکی از اقوام است.

تعبیر خواب پوشیدن لباس

 1. ابن سیرین می گوید

  دیدن طرح لباس در خواب

  معانی زیادی در درون خود دارد و به حالت بیننده در زمان دیدن آن برمی گردد.

 2. اگر بود

  رنگ لباس در خواب سفید است

  این نشان دهنده شادی بزرگی است که در دل او جاری می شود، اما اگر این لباس قرمز یا آبی باشد نشان دهنده این است که او به زودی پسری باردار خواهد شد و رنگ سبز نشان دهنده اخلاق و ایمان قوی این فرد است، در حالی که سیاه رنگ نشان دهنده نگرانی و غم است.

 3. اما اگر زن در خواب ببیند که لباس را شوهرش می‌سازد، نشان‌دهنده این است که این زن پسری باردار می‌شود، اما اگر این لباس کوتاه یا برهنه باشد، بیانگر آن است که او به دنیا خواهد آورد. یک دختر زیبا

رویای خیاط برای مجردها

تفسیر

رویای خیاط برای مجردها

زنی که می بیند لباسی با رنگ های زیبا می دوزد، نشان می دهد که ازدواج او با فردی نزدیک است و این شخص او را بسیار خوشحال می کند.

تعبیر خواب یک خیاط در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا