تعبیر خواب درو دیدن برداشت محصول در خواب

با دیدن خرمن در خواب دیدم گندم خشک سبز یا زرد و غیره برای ابن سیرین و نابلسی و امام صادق درو می کنم.

دیدن خرمن در خواب بیانگر نزاع است. و اگر دروگران بر روی کاشت سبز فرود آمدند، نشان دهنده نقصی است که در آن رخ می دهد. شاید دیدن آنها در خارج از زمان برداشت، نشان دهنده دشمن، حق یا نابودی باشد.

برداشت برداشت نشان دهنده تسهیل آسان و رزق و روزی سریع است. شاید دیدن او حاکی از نابودی و نصیحت باشد. و هر که ببیند در کشوری که در آن جنگ است محصول درو می شود، به همان اندازه که در خواب با داس درو می شود هلاک می شود. و اگر در مملکتی باشد که جنگ نباشد و خرمن در مسجد اعظم یا بین اماکن یا بر جاهای مختلف خانه باشد، شمشیر خدای تعالی است مبتلا به بیماری همه‌گیر یا طاعون. و اگر این در یکی از بازارها بود، سود مردم افزایش می یافت و فروش در میان آنها حول سود می چرخید. و اگر اين در يكى از مجالس خير باشد و مردم خود به خود درو كنند، مزد و عمل خيرى است كه هر كه درو مى كند به آن مى رسد. اگر برداشت به موقع نباشد، مرگ یا جنگ است. اگر برداشت در کاشت سبز باشد، مرگ جوان است و اگر در کاشت سفید باشد، مرگ پیر است. و هر کس در زراعت درو کند، در صفوف مجاهدان سیر کند.

هر کس در خواب ببیند که در زمانی غیر از زمان خود محصول درو می کند، بیانگر وقوع یک بیماری همه گیر یا بیماری بزرگ برای مردم آن مکان است.

برداشت رویای زمان برداشت، موفقیت و سرگرمی را پیش‌بینی می‌کند. اگر برداشت زیاد باشد، این نوید خوبی برای کشور و دولت است، زیرا سازوکار سیاسی تمام تلاش خود را می کند تا همه شرایط را به جلو براند. برداشت اندک نشان دهنده سود اندک است.

اگر در هنگام برداشت، جمع‌کننده‌های پسماند محصول را دیدید، این به معنای کار پربار و محصول فراوان برای کشاورز است. اگر با خرمن‌چین‌کنندگان کار کنید، پس از مشقت در احقاق حق، خانه‌ای خواهید داشت. این خواب برای یک زن به معنای ازدواج با مرد غریب است

و هر کس در خواب ببیند که در خرمن از خوشه های پراکنده می ریزد: گیاهی که صاحب خود را بشناسد، از صاحب کاشت خیری پراکنده و دیرپا به او می رسد. و اگر چیزی که او برمی دارد با او جمع آوری شود، مهمات حاصل از درآمد دیگران اصابت می کند.

اگر در خواب دیدید که درو مشغول کار در مزرعه است، این به معنای خیر و برکت است. اگر دیدید که درو بر روی چوب های خشک مزرعه راه می رود، این به معنای برداشت بد و زوال محیط کار و تجارت است. اگر دروگر شکسته ای دیدید که کار نمی کند، به این معنی است که اتفاقاتی رخ می دهد که بر شادی و رضایت شما تأثیر منفی می گذارد. دیدن سنگریزه شکسته در خواب بیانگر از دست دادن شغل یا از دست دادن تجارت است

چشم انداز چیدن گوش – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا