تعبیر تانک در خواب دیدن تانک در خواب

معنی مخزن، برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه، اعم از خالی، پر، رانندگی، تصادف، تانکر نفت، نفت و غیره برای ابن سیرین، نابلسی و امام صادق.

سحریج: دلالت بر زوجه دارد و چه بسا دلالت بر هر کس که راز را می داند، مانند شریک و زوجه باشد.

آب انبار در خواب، زن را برای آنچه در آن آب گذاشته است، نشان می‌دهد و ممکن است دلالت بر آنچه در آن از پول و غیر آن است، مانند کیسه، بیت المال، صندوق، دفن و مانند آن باشد. مخزن نشان دهنده همه کسانی است که در معرض راز قرار می گیرند، مانند شریک زندگی و کودک. اگر مخزن آب نفت شود، این نشان دهنده ثروت مردم آن است. و آب انبار رباط و مسجد نشانگر امام آن یا بیننده در امر اوست. و اگر چاه مخزن شود، دلالت بر وساطت حال اهل آن دارد. اگر در مخزن قیمه، عسل یا شیر وجود داشته باشد، نشان دهنده باردار بودن زوجه است. چه بسا مخزن حکایت از حفره ای دارد که آنچه را در آن است حفظ می کند تا برداشته شود و نشان دهنده آسانی سختی و شکوه و مقامی بزرگ و حکایت از امنیت از ترس دارد.

اگر خواب یک تانک را دیدید، به این معنی است که در خطر نقض خواسته ها و حقوق دوستان خود هستید. اگر شما را از تانک بیرون بکشند، این پیش‌بینی می‌کند که سرگرمی و لذت خود را به گونه‌ای افزایش می‌دهید که شبهه ادب جامعه را برانگیزد. اگر یک مخزن خالی دیدید، پس این پیشگویی از ناامیدی در حال حرکت از شادی به غم است

ویژن (آب انبار) – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا