دیدن کوزه در خواب، تعبیر خواب خریدن کوزه به تفصیل

دیدن قوری در خواب دیدن قوری در خواب برای زنان مجرد تعبیر خواب قوری طلایی کوزه شیشه ای در خواب تعبیر خواب قوری برای زن متاهل تعبیر خواب قوری خالی تعبیر خواب خواب خرید قوری خالی تعبیر خواب دمنوش برای زن باردار تعبیر خواب خرید قوری برای زن متاهل

دیدن کوزه در خواب به این معنی است که شخصیت شما قوی است، برای انجام کاری حضور ذهن دارید و یا متین هستید.

دیدن خرید کوزه در خواب ممکن است بیانگر این باشد که در برابر حادثه دشوار مقاومت می کنید یا به راحتی بر یک روز یا دوره سخت غلبه خواهید کرد.

خواب دیدن اینکه کوزه می فروشید بیانگر آن است که از شخصی که به کمک نیاز دارد حمایت معنوی می کنید و در روزهای بد او در کنار دوست خود خواهید بود.

دیدن شکستن دیگ یا کوزه در خواب، بیانگر این است که سخنی غیرمنتظره از خویشاوند مورد اعتماد خود خواهید شنید یا در میانه راه رها خواهید شد. اگر در خواب قطعاتی از کوزه شکسته را دیدید، اشاره به ملامتی است که در خانواده شنیده می شود یا بحث در خانواده.

نوشیدن آب از کوزه در خواب نمادی از این است که در صورت ازدواج، شادی خانواده ها افزایش می یابد. اگر مجرد هستید، این نشان دهنده قدمی است که برای ازدواج، ملاقات یا نامزدی برداشته می شود.

دیدن کوزه و لیوان در خواب بیانگر شخصی است که به بزرگترها احترام می گذارد، کودکان خردسال را دوست دارد، قدر کسی را می داند که آشکار می شود. اگر کوزه و لیوان یک مجموعه باشد، نشان دهنده یک مشارکت تجاری بزرگ است.

ریختن آب از کوزه در خواب به یک بحث کوچک در خانواده، گفتگوی پر استرس اشاره دارد.

دیدن کوزه شیشه ای در خواب بیانگر سفر، دیدار نسبی یا سفر کاری است.

دیدن کوزه شکسته در خواب به این معنی است که نتیجه ای که منتظرش هستید منفی خواهد بود، از کاغذی که در راه است ناراحت خواهید شد.

دیدن آبلیمو در بشر در خواب به این معنی است که پول زیادی می گیرید، اگر کار می کنید ترفیع می گیرید، هدیه می گیرید یا اگر کار نمی کنید کارفرما می شوید.

دیدن کوزه فلزی، مسی یا کرومی در خواب ممکن است نشان دهنده دیدار یک دوست قدیمی یا سفری باشد که با یکی از اقوام قدیمی انجام شده است.

خواب دیدن اینکه کوزه پرتاب می کنید بیانگر این است که بین شرکایتان مشکلی وجود دارد، بحثی که قبل از ازدواج پیش آمده و مشکلی غیرمنتظره وجود دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا