تعبیر اسم خالد در خواب ابن سیرین به تفصیل

تعبیر نام خالد در خواب تعبیر نام خالد در خواب برای زن مجرد ابن سیرین تعبیر نام خالد در خواب برای زن باردار تعبیر نام خالد در خواب برای زن متاهل تعبیر نام خالد را در خواب برای یک زن متاهل

معنی نام خالد در فرهنگ معانی الاسماء

خالد اسم مذکر عربی است که بر اساس فعل جاودانه در صورت دوام است. بر این اساس، صفت مشکوک برای اسم فاعل است و معنی: دائمی، باقی مانده، آن که خاکستری و ضعفش کند شده و مترقی شده است; گویی برای تداوم و ماندگاری آفریده شده است. اسم اگر معلوم باشد از زیباترین اسماء خداوند است. مسلمانان این نام را پس از نام سیف الاسلام خالد بن ولید دوست داشتند. ریشه نام خالد: عربی

تفسیر نام خالد توسط ابن سیرین

نام خالد در خواب بیانگر طول عمر و جاودانگی است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا