تعبیر اسم سمیه در خواب ابن سیرین به تفصیل

اسم سمیه در خواب تعبیر خواب اسم سمیه در خواب تعبیر اسم سمیه در خواب چیست تعبیر خواب اسم سمیه ابن سیرین

معنی اسم سمیه در فرهنگ معانی الاسماء

سمیه نام علمی مؤنث عربی است که از صفت تصغیر شده و فعل آن وسم است. ویژگی: علامت، اثر اتو. سمیت: علامت کوچک. سمیه مادر عمار بن یاسر یا شهید در اسلام است ریشه نام سمیه: عربی.

تعبیر نام سمیه در خواب

نام سمیه در خواب بیانگر تعالی و برتری بر جهان است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا