تعبیر دیدن عرق کردن در خواب ابن سیرین را بیاموزید

عرق کردن در خواب این نشان دهنده مشکلات و مصیبت هایی است که به خواب بیننده مبتلا می شود و چه بسا دیدن عرق ریختن در خواب بیانگر ضرر و زیان شدید مالی یا کاری باشد و عرق در خواب ممکن است نشان دهنده بهبودی از بیماری ها باشد، زیرا عرق در خواب تعابیر زیادی دارد که تعبیر آن متفاوت است. جزئیات رویا، وضعیت بیننده خواب و محل خروج مسابقه از بدن.

عرق ریختن در خواب اثر ابن سیرین

عرق کردن در خواب

 • دیدن عرق در خواب برای بیمار، بیانگر این است که از تمام بیماری هایش شفا می یابد.
 • شاید دیدن عرق روی دست ها در خواب بیانگر شکست خواب بیننده در مقابل دشمنان باشد.
 • و اما دیدن عرق روی بینی در خواب، بیانگر دخالت دیگران در امور خصوصی اوست.
 • عرق بر لباس در خواب دلیل بر گذراندن بحران شدید است و شاید دیدن عرق بر لباس سفید در خواب بیانگر انحراف بیننده خواب و دوری او از راه راست باشد.
 • دیدن عرق بر پیراهن در خواب، بیانگر ذلت و خواری است.
 • عرق ریختن در خواب اثر ابن سیرین

 • ابن سیرین گفت: عرق کردن در خواب، علامت ضرر در دنیاست و شاید دیدن عرق در خواب، بیانگر خرج زیاد برای بیننده در زندگی باشد.
 • دیدن پاک کردن عرق در خواب بیانگر تسکین نفس است، در حالی که دیدن عرق زیاد در خواب بیانگر ضرر و زیان است، مخصوصاً اگر عرق از آن بر روی زمین چکه کند.
 • دیدن عرق خوشبو در خواب، نشانه مال حلال است.
 • وب سایت تخصصی تعبیر خواب آنلاین شامل گزیده ای از برترین مترجمان رویا و رؤیا در جهان عرب می باشد که برای دسترسی به آن وب سایت تعبیر خواب آنلاین را در گوگل تایپ کنید.

  عرق کردن در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن عرق در خواب برای زنان مجرد بیانگر این است که افراد نزدیک به آنها آسیب خواهند دید.
 • شاید دیدن عرق کردن یک فرد مجرد در خواب بیانگر نیت بد این شخص برای دختر باشد.
 • و اما دیدن عرق از بدن در خواب برای زن مجرد، بیانگر تسلط و تسلط خانواده بر او است.
 • رویای تعریق زیاد بعد از کار در خواب برای زنان مجرد دلیلی بر این است که او به آنچه می خواهد دست خواهد یافت و در آنچه در این دوره به دنبال آن است موفق خواهد شد.
 • دیدن زن مجرد نامزد در حال ریختن عرق در خواب، دلیلی بر نزدیک بودن تاریخ عروسی او و خوشبختی مورد انتظار او با همسرش در آینده است.
 • عرق کردن در خواب برای زن متاهل

 • دیدن عرق ریختن در خواب برای زن متاهل، دلیلی بر پایان مشکلات خانوادگی با همسرش و بازگشت دوباره پیوند قوی خانوادگی است.
 • تعبیر خواب استشمام بوی منفور عرق در خواب برای زن متاهل، بیانگر این است که او کارهای غیراخلاقی زیادی انجام داده است و با دروغ در مورد مردم سخن می گوید.
 • دیدن ترشح عرق زیر بغل در خواب برای زن متاهل، گواه آن است که به دلیل مشکلات و مسئولیت های فراوانی که بر دوش دارد، دچار بحران مالی بزرگی خواهد شد.
 • عرق کردن در خواب برای زن باردار

 • خواب عرق کردن شوهر در خواب برای زن باردار بیانگر علاقه او به او و بارداری او و میزان محبت و قدردانی بین آنهاست.
 • تعبیر دیدن بوی خوش عرق در خواب برای زن حامله مژده است که آنچه را که می خواهد به دنیا خواهد آورد، خواه پسر باشد یا دختر.
 • دیدن عرق روی صورت در خواب برای زن باردار دلیل بر ترس شدید او از زایمان است، اما زایمان آسانی خواهد بود و او و فرزندش سالم خواهند بود.
 • عرق کردن در خواب برای زن مطلقه

 • دیدن عرق کردن در خواب برای زن مطلقه ممکن است به دلیل عجله او در تصمیم گیری و همچنین مشکلات ناشی از برخورد بد با مردم، نشان دهنده ترک شغل باشد.
 • خواب زنی مطلقه که به دلیل بیماری عرق می ریزد ممکن است نشان دهنده مرگ یکی از عزیزان یا عفونت یک بیماری تب باشد.
 • در مورد عرق کردن در خواب زن مطلقه به دلیل ترس یا تنش، این نشان می دهد که نگرانی های او پس از رنج های فراوان در زندگی از بین رفته است.
 • اگر زن مطلقه در خواب عرق خود را بویید و آن را خوب دید، تعبیر خواب به این معناست که او پاک و پاکیزه است و خواب او را بشارت می دهد که خداوند او را از شر دسیسه گران حفظ می کند و همه کارها را برایش آسان می کند.
 • عرق کردن در خواب برای مرد

 • دیدن عرق در خواب مرد، دلیل بر همت او و طلب حلال و پر برکت اوست.
 • تعبیر خواب خروج عرق از بدن به طور کامل در خواب برای مرد، دلیل بر از دست دادن عزیزی است که در اثر مرگ او از دست داده است و در صورت ازدواج ممکن است نشان دهنده جدایی از همسر باشد.
 • تعبیر دیدن چکیدن عرق از بدن در خواب برای مرد، بیانگر پرداخت تمام بدهی های او و دستیابی به منافع مادی جدید برای او است.
 • تعریق زیاد در خواب

 • دیدن تعریق شدید در خواب بیانگر سلامت و تندرستی بیننده خواب است.
 • هر که به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و ببیند که زیاد عرق می کند، نشان می دهد که از همه بیماری ها شفا می یابد، و خداوند اعلم.
 • هر که ببیند عرق از بدنش می چکد، تعبیرش این است که به زودی پولش را از دست می دهد و بوی عرق شدید در خواب، بیانگر خستگی و استرس در بیننده است.
 • هر که ببیند آنقدر عرق می کند که لباسش خیس است، نشان می دهد که این شخص برای فرزندانش یا برای چیز مهم دیگری پول جمع می کند و هر چه عرقش بیشتر شود موفق می شود.
 • همچنین تعبیر می کند که اگر مردی در خواب ببیند که در آفتاب نشسته و عرق زیادی بر پیشانی او نشسته است، بیانگر آن است که صاحب خواب مدت زیادی کار می کند و پس از آن استراحت می کند.
 • عرق کردن مرده در خواب

 • دیدن عرق مرده در خواب ممکن است بیانگر این باشد که فرد متوفی کار مهمی را که قبل از مرگ انجام می داد، انجام نداده است.
 • وقتی در خواب می بینید که شخص متوفی عرق می کند، بیانگر نیاز به حل مسائل مادی یا مسائل مربوط به متوفی است و باید به آن پایان داد.
 • ديدن ميت عرق ريخته و شاد، مژده است و بيانگر آن است كه خداوند گناهان او را آمرزيده و مقام او در آخرت بلند شده است.
 • خواب ديدن ميت در حالي كه خسته است عرق مي كند، بيانگر مرگ يكي از خويشاوندان ميت و نياز او به دعا و صدقه است.
 • دیدن دئودورانت توسط متوفی در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب بدهی هایی را که متوفی در زمان حیات خود داشته است می پردازد.
 • عرق کردن صورت در خواب

 • دیدن عرق صورت در خواب، دلیل بر قرار گرفتن در موقعیت سخت یا شرم آور است، گفته می شد که عرق ریختن صورت در خواب، بیانگر بد اخلاقی و کردار بد است.
 • دیدن چکیدن عرق از صورت هنگام دیدن عزیزتان در خواب، دلیل بر از دست دادن یا رها شدن اوست.
 • در مورد عرق کردن صورت هنگام احساس شرم در خواب، این نشان دهنده ناتوانی بیننده خواب در غلبه بر مشکلات و مشکلات زندگی است.
 • دیدن پاک کردن عرق از صورت در خواب، بیانگر دوری از شیادان و فساد است.
 • و اما پاک کردن عرق از صورت با دستمال در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب به مقام بلندی دست می یابد که از طریق آن به دیگران کمک می کند.
 • بوی عرق در خواب

 • بوی عرق در خواب اگر بوی نامطبوعی باشد، بیانگر آن است که از جانب عزیز دلش در معرض آسیب شدید قرار می گیرد و همچنین نشان دهنده دوری او از اطاعت خداست.
 • و اما دیدن بوی خوش عرق در خواب، بیانگر رزق و روزی و حلال است و شاید هم دلالت بر فرزندان خوب و موفق باشد.
 • دیدن بوی عرق شخص در خواب، بیانگر منافعی است که بیننده خواب از آن شخص می برد، مشروط بر اینکه بوی آن متمایز و معطر باشد.
 • بوی نامطبوع عرق زیر بغل در خواب، بیانگر خرج کردن پول بیننده خواب برای نافرمانی و اعمال نفرت انگیز است.
 • بوی نامطبوع عرق سر در خواب بیانگر رسوایی بیننده با اعمال غیراخلاقی اوست و اما بوی زیبای عرق سر در خواب، بیانگر آسیب پذیری نزدیک پس از نگرانی های فراوان و تنگ نظری است.
 • عرق پیشانی در خواب

 • بوی زیبای عرق پیشانی در خواب، بیانگر پول خوب و پر برکت است و می گفتند بوی نامطبوع عرق پیشانی در خواب، بیانگر پول بد است.
 • دیدن عرق پیشانی در خواب بیانگر ترک غفلت و اتلاف مال است.
 • دیدن عرق پیشانی حاکم یا پادشاه در خواب بیانگر نزدیک شدن به پایان اوست.
 • عرق پیشانی در خواب دلیل بر تسکین نفس است و گفته اند که عرق پیشانی در خواب نشان دهنده حیا و خوش اخلاقی است.
 • دیدن عرق پیشانی در خواب اگر مریض بودید به معنای شفای عاجل است انشاءالله.
 • عرق پیشانی که به زمین می‌ریزد، بیانگر مصیبت و ناراحتی است که بر بیننده خواهد آمد.
 • دیدن عرق پیشانی که روی لباس بیننده خواب می‌ریزد، بیانگر این است که او برای کمک به خانواده‌اش پول پس‌انداز کرده است.
 • دیدن شخصی که در خواب عرق می کند

 • دیدن عرق کردن در خواب بیانگر این است که اگر عرق او بوی نامطبوعی داشته باشد، بیننده از این شخص آسیب جدی می بیند.
 • شاید دیدن عرق شخصی در خواب بیانگر بدهی های زیادی باشد که این شخص دارد.
 • و اما دیدن عرق کردن شخص ناشناس در خواب، بیانگر بیماری سختی است که به خواب بیننده مبتلا می شود، همچنان که دیدن عرق کردن شخص شناخته شده در خواب، بیانگر رقابت بیننده خواب با او است.
 • دیدن عرق دشمن در خواب، بیانگر حیله گری و نیرنگ دشمن است.
 • دیدن عرق کردن پدر در خواب بیانگر این است که او دچار یک بیماری ساده می شود و شاید دیدن عرق برادر در خواب بیانگر نیاز خواب بیننده به کمک و حمایت باشد.
 • دیدن عرق مادر در خواب بیانگر نارضایتی و عصبانیت شدید او از بیننده است.
 • عرق کردن بدن در خواب

 • بدن در خواب عرق می کند این رؤیت به این معناست که بیننده تمام نیازهای خود را برطرف می کند و اگر مریض باشد شفا می یابد و اگر بدهکار باشد بدهی هایش ادا می شود و تمام مشکلاتش حل می شود مسائل زندگی او بهتر خواهد شد.
 • تعریق بدن در خواب بیانگر خستگی ناشی از اعمال نفرت انگیز است، شاید دیدن خواب پاک کردن عرق بدن به معنای رهایی از غم و اندوه باشد.
 • و اما دیدن دوش برای پاک کردن بدن از عرق در خواب، بیانگر توبه و بازگشت به سوی خداوند متعال است.
 • بیرون آمدن عرق از بدن در خواب پس از انجام کاری، بیانگر از دست دادن این کار و ناامیدی بزرگ برای بیننده خواب است.
 • و اما دیدن عرق بدون تلاش در خواب، بیانگر تنگی رزق و روزی بیننده است.
 • تعبیر عرق کردن در خواب برای کودکان

 • عرق ریختن در خواب برای کودکان، دلیل بر دشمنی خویشاوندان است، شاید دیدن عرق ریختن کودکان در خواب بیانگر گناه کبیره یا نافرمانی بیننده باشد.
 • و اما دیدن عرق کردن در هنگام شیر دادن به کودک در خواب، بیانگر دل مشغولی بیننده به دنیاست و دیدن عرق کردن هنگام خزیدن کودک در خواب، بیانگر خطر بیننده با پول و فرزندان است.
 • بوی نامطبوع عرق برای کودکان در خواب، دلیل بر ارتکاب گناه است، در حالی که بوی زیبای عرق کودک در خواب، بیانگر شنیدن خبرهای خوشحال کننده است.
 • عرق کردن کودک بیمار در خواب دلیل بر بهبودی او از بیماری است، اما دیدن عرق کردن کودک ذکور بیانگر فاجعه ای در زندگی بیننده خواب است.
 • دیدن عرق فرزند دختر در خواب، بیانگر نگرانی و ناراحتی بسیار برای بیننده است.
 • دیدن عرق کردن کودک در خواب، بیانگر موانعی است که بیننده در زندگی خود از سر می گذراند، اما به زودی از بین می رود و دیدن کودکی پاک از عرق در خواب، نشانه توبه و بازگشت به سوی خداوند است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا